Tag

ทัวร์อินเดีย

(ปีใหม่) ทัวร์ไหว้พระอินเดีย-พุทธยา 5 วัน

ราคาเริ่มต้น 34,900
สถานที่สำคัญหนึ่งในสี่ของการเดินทางมาเยือนดินแดนแห่งพุทธภูมิแห่งนี้ คือต้น พระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

จองเลย เดินทางปีใหม่ ทัวร์ไหว้พระอินเดีย-พุทธยา 5 วัน

(มาฆบูชา) ทัวร์ไหว้พระอินเดีย-พุทธยา 5 วัน

ราคาเริ่มต้น 34,900
สถานที่สำคัญหนึ่งในสี่ของการเดินทางมาเยือนดินแดนแห่งพุทธภูมิแห่งนี้ คือต้น พระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

จองเลย (มาฆบูชา) ทัวร์ไหว้พระอินเดีย-พุทธยา 5 วัน

ทัวร์แสวงบุญ อินเดีย-เนปาล สี่สังเวชนีสถาน 18-28 ธ.ค. 2567

ราคาเริ่มต้น 52,90051,900
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะคอยบรรยายเรื่องราวต่าง ๆ ในพระไตรปิฎก ให้ท่านได้สัมผัสกับพุทธประวัติจากสถานที่จริง

ทัวร์แสวงบุญอินเดีย-พุทธยา 5 วัน 4 คืน B3

ราคาเริ่มต้น 29,900
สถานที่สำคัญหนึ่งในสี่ของการเดินทางมาเยือนดินแดนแห่งพุทธภูมิแห่งนี้ คือต้น พระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ทัวร์อินเดีย-เดลลี-อัคครา-แคชเมีย-ศรีนาคา

ราคาเริ่มต้น 42,900
เยือนดินแดนภารตะ ทัชมาฮาล (Taj Mahal) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ทัวร์แสวงบุญอินเดีย-พุทธยา 4 วัน

ราคาเริ่มต้น 29,900
สถานที่สำคัญหนึ่งในสี่ของการเดินทางมาเยือนดินแดนแห่งพุทธภูมิแห่งนี้ คือต้น พระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ทัวร์แสวงบุญอินเดีย-เนปาล สี่สังเวชนีสถาน 2567

ราคาเริ่มต้น 47,90043,900
พระวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะคอยบรรยายเรื่องราวต่าง ๆ ในพระไตรปิฎก ให้ท่านได้สัมผัสกับพุทธประวัติจากสถานที่จริง

ทัวร์อินเดีย เดลลี ชัยปุระ 5 วัน 3 คืน TG

ทัวร์อินเดีย เยือนดินแดนศิลปะอันยิ่งใหญ่ ชมทัชมาฮาล หนึ่งใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

เดลลี-อชันต้า-เอลโลร่า-มุมไบ 6 วัน 4 คืน

ทัวร์อินเดีย เยือนดินแดนแห่งศรัทรา มหัศจรรย์ถ้ำมรดกโลก ถ้ำอชันต้า ถ้าที่เก่าแก่ที่สุด และ ถ้ำเอลโลร่า พลังแห่งศรัทราของ 3 ศาสนามารวมกัน

อินเดีย (มุมไบ-ปูเน่) 6 วัน 4 คืน TG

0
ไหว้พระพิฆเนศ 10 พระองค์ มหาเทพแห่งความสำเร็จ มูการวานราบรื่น ร่ำรวยเงินทอง
1 2