ทะเลสาบเทคาโป (Lake Tekapo)

ทะเลสาบเทคาโป (Lake Tekapo) ทะเลสาบขนาดใหญ่ในเขตแม็คเคนซี่ ทางเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ บรรยากาศของทะเลสาบเทคาโป เงียบสงบ อากาศเย็นสบาย มีวิวภูเขาด้านหลัง รอบๆทะเลสาบก็จะเห็นดอกไม้ที่เรียกกันว่า ดอกลูพิน สีสันสดใส น่ามาถ่ายรูปสุดๆ บริเวณใกล้ๆทะเลสาบ มีโบสถ์ชื่อว่า Church of Good Shepherd เป็นโบสถ์ที่เล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ และปัจจุบันยังใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่

     

ดอกลูพิน สีสันสดใส