Day

สิงหาคม 19, 2019
จอร์เจีย

10 ที่เที่ยวจอร์เจีย

            จอร์เจีย (Georgia) คือหนึ่งในประเทศน่าเที่ยว แม้จะตั้งอยู่ในทวีปเอเชียแต่สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมภายในประเทศกลับเหมือนทางฝั่งยุโรปแบบแยกไม่ออกเลย...
Read More