Day

มีนาคม 10, 2020

พระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace)

พระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) พระราชวังสุดยิ่งใหญ่อลังการที่ได้รับการยอมรับว่างดงามมากที่สุดของโลก ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่ ภายในมีห้องทั้ง...
Read More

เทศกาลดอกทิวลิป เนเธอร์แลนด์ 2020

เที่ยวเทศกาลดอกทิวลิป เนเธอร์แลนด์ 2020 ณ สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof Garden) เมืองลิซเซ่ (Lisse) ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) เป็นเทศกาลดอกไม้ที่หนึ่งปีจั...
Read More

อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน

อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน (Yellowstone National Park) เป็นอุทยานแห่งแรกของโลกและของสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ในเขตติดต่อ 3 รัฐได้แก่ ไวโอมิง มอนแทนา และไอดาโฮ แ...
Read More