บทความท่องเที่ยว

เมืองสำคัญในพุทธประวัติ

FacebookFacebookXTwitterLINELineเมืองสำคัญในพุทธประวัติ ในพุทธประวัติ มีการกล่าวถึงเมืองต่าง ๆ หลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า โดยเริ่มตั้งแต่การประสูติ การออกบวช การแสวงหาโมกขธรรม จนกระทั่งได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ และการเผยแผ่ศาสนา จนถึงการดับขัน...
Read More

ตึกไทเป 101 สัญลักษณ์แห่งนวัตกรรมและวัฒนธรรมของไต้หวัน

FacebookFacebookXTwitterLINELineตึกไทเป 101: สัญลักษณ์แห่งนวัตกรรมและวัฒนธรรมของไต้หวัน ตึกไทเป 101 (Taipei 101) เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดของไต้หวันและโลก โครงสร้างที่สูงเสียดฟ้านี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัยและนวัตกรรมทางวิศวกรรม ...
Read More

ฝูเจี้ยนถู่โหลว บ้านดินมรดกโลก มณฑลฝูเจี้ยน

FacebookFacebookXTwitterLINELine ฝูเจี้ยนถู่โหลว: บ้านดินมรดกโลกแห่งมณฑลฝูเจี้ยน มณฑลฝูเจี้ยนตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีความสวยงามและวัฒนธรรมที่หลากหลาย หนึ่งในความภาคภูมิใจของที่นี่คือ “ฝูเจี้ยนถู่โหลว” บ้านดินโบราณที่ได้รับการ...
Read More

กรินเดลวัลด์ (Grindelwald) ประตูสู่ภูมิภาคยุงเฟรา

FacebookFacebookXTwitterLINELineกรินเดลวัลด์ (Grindelwald) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ใจกลางเทือกเขา Bernese Alps ในรัฐเบิร์น (Bern) โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,034 เมตร แม้ว่าจะเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก แต่กลับมีวิวที่งดงามที่สุดในโลก รายล้อมไปด้วยทิวทัศน...
Read More

พระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace)

FacebookFacebookXTwitterLINELineพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) พระราชวังสุดยิ่งใหญ่อลังการที่ได้รับการยอมรับว่างดงามมากที่สุดของโลก ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่ ภายในมีห้องทั้งหมดถึง 700 ห้อง ภาพวาด 6,123 ภาพ และงานแกะสลักทั้งสิ้น15,034 ชิ้น ด้...
Read More

เทศกาลดอกทิวลิป เนเธอร์แลนด์ 2020

FacebookFacebookXTwitterLINELineเที่ยวเทศกาลดอกทิวลิป เนเธอร์แลนด์ 2020 ณ สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof Garden) เมืองลิซเซ่ (Lisse) ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) เป็นเทศกาลดอกไม้ที่หนึ่งปีจัดเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ในปี 2020 นี้ มีกำหนดการจัดงานในระหว่าง วัน...
Read More

อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน

FacebookFacebookXTwitterLINELineอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน (Yellowstone National Park) เป็นอุทยานแห่งแรกของโลกและของสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ในเขตติดต่อ 3 รัฐได้แก่ ไวโอมิง มอนแทนา และไอดาโฮ แต่พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในรัฐไวโอมิง เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในส...
Read More

ลัฏฐิวัน กรุงราชคฤห์ อินเดีย

FacebookFacebookXTwitterLINELine เมื่อเสด็จเข้าสู่กรุงราชคฤห์นั้น ไม่ได้เสด็จเข้าไปทีเดียว ได้ประทับพักที่ ลัฏฐิวัน อันแปลว่า สวนตาลหนุ่ม พระเจ้าพิมพิสารได้ทรงทราบกิตติศัพท์ที่พูดเล่าลือกันว่า พระสมณโคดม ศักยบุตร ออกผนวชจากศักยตระกูล ได้เสด็จมายังกรุงราชค...
Read More

ทะเลสาบเทคาโป (Lake Tekapo)

FacebookFacebookXTwitterLINELineทะเลสาบเทคาโป (Lake Tekapo) ทะเลสาบขนาดใหญ่ในเขตแม็คเคนซี่ ทางเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ บรรยากาศของทะเลสาบเทคาโป เงียบสงบ อากาศเย็นสบาย มีวิวภูเขาด้านหลัง รอบๆทะเลสาบก็จะเห็นดอกไม้ที่เรียกกันว่า ดอกลูพิน สีสันสดใส น่ามาถ่ายร...
Read More
1 2