อเมริกาตะวันออก 9 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล*
อีเมล*
สอบถามเพิ่มเติม/เบอร์โทรศัพท์*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
บันทึกโปรแกรมทัวร์

Adding item to wishlist requires an account

1389

มีปัญหาสอบถามเพิ่มเติม?

ทีมงานวาริต้า ทราเวล คอยให้คำแนะนำทุกคำถาม โทรเลย เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ 09.00 น.-17.30 น.
วันเสาร์ : 9.00-12.00 น.

02-1024241-2

contact@varitatravel.com

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สอบถามราคา ➡ 9 วัน

– พิพิธภัณฑ์เครื่องบิน และยานอวกาศ
– ช้อปปิ้งช็อกโกแลต
– ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า
– ลงเรือเฟอร์รี่ชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ
– ขึ้นชมวิวบนตึก Empire State Building
– ชอบปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่แองการ่า แฟชั่น เอาท์เล็ท

สายการบิน

อีวีเอ แอร์ (EVA Air) ระดับ 5*

โรงแรม

มาตรฐานระดับ 4* พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

อาหาร

เช้า เป็นแบบบุฟเฟ่ต์ เที่ยง และค่ำ เป็นอาหารอาหารท้องถิ่นสลับอาหารเอเชีย และอาหารไทย

ทัวร์

รายการทัวร์จัดให้แบบสบายไม่เหนื่อย ค่อยๆ ไปทีละเมือง.....สวยทุกๆ เมืองถูกใจแน่นอน

พาหนะ

รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐานยุโรป พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง

หัวหน้าทัวร์

นำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบสูง ให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง
ช่วงเวลาเดินทาง
7-15 ธ.ค.  62 สอบถามราคา
7-15 มี.ค. 63 สอบถามราคา
11-19 เม.ย. 63 สอบถามราคา
รูปภาพ
รายละเอียด

กรุงเทพฯ-ไทเป-นิวยอร์ก

08.30 น.
– คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินอีวีเอ แอร์ (BR) เจ้าหน้าที่  วาริต้า ทราเวล คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง (**กรุณามาให้ตรงเวลาเนื่อง จากกฎของสายการบินที่ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง**)

12.10 น.
– ออกเดินทางสู่ นิวยอร์ก โดยเที่ยวบินที่ BR 212/BR 032 (1210-1645/1930-2110) แวะพัก และรอเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบินไทเป เกาะไต้หวัน ä บริการอาหาร และเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน

——————— เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล——————-

21.10 น.
– เดินทางถึง สนามบินนิวยอร์ก-จอห์น เอฟ เคนเนดี้ (JFK) หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ มหานครนิวยอร์ก (New York) ที่มีชื่อเล่นว่า Big Apple นครที่เป็นเมืองท่าศูนย์กลางทางธุรกิจ การเงิน การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม
– พักค้างคืน ณ DoubleTree by Hilton Fort Lee hotel หรือเทียบเท่า

นิวยอร์ก-ฟิลาเดลเฟีย-ระฆังแห่งอิสรภาพ-วอชิงตัน ดีซี-ทำเนียบขาว-อนุสรณ์สถานลินคอล์น

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
– ออกเดินทางสู่ ฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia City) เมืองที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากที่สุด และใหญ่ที่สุดในมลรัฐเพนซิลเวเนีย มีพลเมืองหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับ 6 ของสหรัฐ ซึ่งถือเป็นสถานที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐ ที่นี่เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย และท่าอากาศยานนานาชาติฟิลาเดลเฟีย แบ่งออกเป็นเมืองเก่าและเมืองใหม่ เพียงแค่ถนนกั้นเท่านั้น เขตเมืองเก่าเต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์หากได้เดินเที่ยวรอบๆ น่าทึ่งมาก  มีทั้งตึกทันสมัยผสมผสานกับเมืองเก่าได้อย่างงดงาม มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น ระฆังสันติภาพ, พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ, หอเก่าของเมือง, ตลาดอิตาเลียน,โอเปร่าเฮาส์ นำท่านเยี่ยมชม หอแห่งเสรีภาพและระฆังเสรีภาพ (Independence Hall And Liberty Bell) อันเป็นสถานที่ลงนามคำประกาศอิสรภาพ เป็นที่ตั้งของอนุสรณ์ซึ่งเป็นที่หวงแหนมากที่สุดชิ้นหนึ่งในประวัติศาสตร์สหรัฐนั่นคือ ระฆังแห่งเสรีภาพ  ซึ่งเป็นสิ่งที่ประกาศกำเนิดของประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1776 บนระฆังมี อักษรจารึกไว้ว่า “ขอให้เสรีภาพจงมีแด่คนทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินนี้” แม้ว่าระฆังแห่งเสรีภาพนี้จะมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับความเป็นเอกราชของสหรัฐ เช่นเดียวกับคำประกาศอิสรภาพ

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย
– นำท่านเดินทางต่อไปยัง กรุงวอชิงตัน ดีซี (Washington DC) นครหลวงของประเทศสหรัฐ ตั้งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนียกับแมรี่แลนด์ สร้างในสมัยจอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนฟิลาเดเฟีย ที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ นำท่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เริ่มต้นจาก ทำเนียบขาว (White House) หรือ ไวท์เฮาส์ เป็นบ้านอย่างเป็นทางการ และสถานที่ทำงานของประธานาธิบดีสหรัฐ สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ. 1792 ถึง ค.ศ. 1800 ด้วยหินทรายและสีขาวในสไตล์จอร์เจียนยุคหลัง และกลายเป็นที่อยู่อาศัยของประธานาธิบดีสหรัฐทุกคนนับตั้งแต่ประธานาธิบดีจอห์น แอดัมส์ เจ้าของคนปัจจุบัน ทำเนียบขาวมีพื้นที่ใช้สอยรวม 55,000 ตารางฟุต อนุสาวรีย์วอชิงตัน (Washington Monument) อนุสรณ์สถานที่ชาวสหรัฐสร้างไว้เพื่อเป็นเกียรติ และรำลึกถึงบุรุษผู้ยิ่งใหญ่อย่างจอร์จ วอชิงตัน ผู้ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐ อนุสาวรีย์แห่งนี้มีลักษณะเป็นแท่งโอเบลิสก์ ทำด้วยหินอ่อน, หินแกรนิตและหินทรายทั้งหมด 36,491 ก้อน ซึ่งหินเหล่านี้มีความพิเศษตรงที่เป็นหินที่นำมาจากรัฐต่างๆ ของสหรัฐ ตัวอนุสาวรีย์มีความสูงประมาณ 169 เมตร โดยด้านบนเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของกรุงวอชิงตันได้โดยรอบ อนุสรณ์ลินคอร์น (Lincoln Memorial) ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านอับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐ บุคคลผู้ที่คนอเมริกันรักและเคารพ รวมทั้งยกย่องให้เป็นประธานาธิบดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐด้วย อนุสรณ์สถานลินคอล์นถือเป็นจุดเริ่มต้นตำนานความรักชาติ และเป็นเครื่องหมายเพื่อเชิดชูเสรีภาพของชาวอเมริกัน โดยภายในอนุสรณ์สถานเป็นที่เก็บรวบรวมสุนทรพจน์ และคำปราศรัยแห่งประวัติศาสตร์ซึ่งถูกบันทึกผ่านทางผลงานจิตรกรรมฝาผนัง อนุสาวรีย์เจฟเฟอร์สัน (Jefferson’s Memorial) ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับโธมัส เจฟเฟอร์สัน ประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐ และ เป็นผู้ประพันธ์คำประกาศอิสรภาพ เขาจึงได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์โลกอนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สันใช้รูป  แบบศิลปะสไตล์นีโอคลาสสิก โดยภายในเป็นที่ตั้งของรูปปั้นสีทองแดงของท่านประธานาธิบดีโธมัส เจฟเฟอร์สัน ที่เปิดให้ชาวเมืองรวมทั้งนักท่องเที่ยวได้เข้ามาแสดงความเคารพต่อบุคคลผู้มีคุณูปการต่อประเทศอย่างมากมายท่านนี้ด้วย

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เวียดนาม) หลังมื้ออาหารนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
– พักค้างคืน ณ Double Tree by Hilton Silver Spring หรือเทียบเท่า

วอชิงตัน ดีซี-สถาบันสมิธโซเนียน-แฮริสเบิร์ก-ช้อปปิ้งช็อกโกแลต

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
– ออกเดินทางสู่ สถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) เป็นสถาบันวิจัย สถาบัน การศึกษาและพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานส่วนใหญ่ของสถาบันตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีพิพิธภัณฑ์อีก  กว่า 19 แห่ง สวนสัตว์ ศูนย์วิจัย มีวัตถุสิ่งของต่างๆ ในความดูแลของพิพิธภัณฑ์มากกว่า 136 ล้านชิ้น ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 โดยเงินทุนรัฐบาลร่วมกับเงินกองทุนจากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เครื่องบิน และยานอวกาศ (National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศ ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดง มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ (Imax) ที่ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการบินอวกาศ  นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกจากตระกูล Wright สนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติ (National museum of Natural History) ซึ่งสะสมและแสดงตัวอย่างของพันธ์ไม้ สัตว์ ฟอสซิล แร่ธาติ หิน อุกกาบาต และวัตถุที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ด้านการวิวัฒนาการของมนุษย์ ยังมีห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของฝรั่งเศส

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไทย)

บ่าย
– ออกเดินทางต่อไปยัง แฮริสเบิร์ก (Harrisburg) เมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนีย ริมฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า จากนั้นนำท่านชม Hershey’s Chocolate World อาณาจักรช็อกโกแลตที่เป็นเหมือนกับ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอมเพล็กซ์ (Entertainment Complex) มีทั้งส่วนพิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต กระบวนการผลิต ภาพยนตร์ 3 มิติ มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อช็อกโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (ตะวันตก) หลังมื้ออาหารนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
– พัก ค้างคืน ณ Crowne Plaza Hotel Harrisburg-Hershey หรือเทียบเท่า

แฮริสเบิร์ก-คอร์นนิ่ง-บัฟฟาโร่-ไนแองการ่า แฟชั่น เอาท์เล็ท

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

– ออกเดินทางสู่ คอร์นนิ่ง (Corning) เมืองนี้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท Fortune 500 และยังเป็นเมืองที่มีผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์แก้วและเซรามิกสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิค นำท่านเข้าโชว์รูมและเลือกซื้อของที่ระลกจาก โรงงานแก้ว (Corning Glass Museum) ที่มีชื่อของสหรัฐ

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย
– นำท่านเดินทางต่อไปยัง บัฟฟาโร่ (Buffalo) เมืองซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมหานครนิวยอร์ก มีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน ได้รับการคัดเลือกจากหนังสือ Reader’s Digest ให้เป็นเมืองที่มีความสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมริกา และเป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างอเมริกาและแคนาดา โดยมีแม่น้ำไนแองการ่าขวางกั้น ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของ น้ำตกไนแองการ่า (Niagara Falls) แวะเปลี่ยนอิริยาบถที่ ไนแองการ่า แฟชั่น เอาท์เล็ท (Fashion Outlets Niagara Falls) แหล่งช้อปปิ้งที่เดินสบายและมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมาย มีร้านค้าประมาน 110 ร้านค้า อาทิ American Eagle Out, Burberry, Clark’s, Coach, Converse, Dkny, Foot locker Outlet, Forever 21, Fossil, Gap Outlet, Guess, Hugo Boss Outlet, Kate Spade, Kenneth Cole, Levi’s, Michael Kors, Sunglasses, Skechers,  Polo Ralph Lauren, Nike, Swarovski, Toy‘R’ US, Vitamin world etc.

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (ตะวันตก) หลังมื้ออาหารนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
– พักค้างคืน ณ Comfort Inn The Pointe Niagara Falls หรือเทียบเท่า

ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า-บิงแฮมตัน

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

– นำท่านชม น้ำตกไนแอการ่า ตั้งอยู่บนแม่น้ำไนแอการ่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา น้ำตกไนแอการ่าประกอบด้วยน้ำตกสามแห่ง คือ น้ำตกเกือกม้า (Horseshoe Falls) สูง 158 ฟุต น้ำตกอเมริกา สูง 167 ฟุต และน้ำตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกัน คือ น้ำตก Bridal Veil มีจุดชมวิวที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของทั้ง 2 ประเทศ และยังเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ พบกับความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่มีปริมาณน้ำมากมายมหาศาลก่อให้เกิดเสียงสนั่นหวั่นไหว และละอองไอน้ำที่ทำให้เกิดสายรุ่งเมื่อกระทบกับแสงแดดในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส จากนั้นนำท่าน ล่องเรือ Maid of The Mist เพื่อสัมผัส  น้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด (หมายเหตุ: หากเรือ Maid of The Mist ไม่สามารถล่องได้ ทางบริษัทฯ จะนำชมนำท่านลงลิฟต์ เคฟ ออฟ เดอะ วินดส์ (Cave of the Winds) ลงสู่เบื้องล่างของน้ำตก เพื่อชมความความงดงามของน้ำตกยักษ์ไนแองการ่าแห่งนี้ได้อย่างใกล้ชิดเป็นการทดแทน (รายการใดรายการหนึ่ง) และหากไม่สามารถทำกิจกรรมทั้ง 2 ได้ เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินเป็นการทดแทนให้ตามความเป็นจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ)

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย
– นำท่านเดินทางสู่ เมืองบิงแฮมตัน (Binghamton) ตั้งอยู่ทางใต้ของรัฐนิวยอร์ค โดยมีอาณาเขตอยู่ใกล้กับชายแดนเพนซิลวาเนีย

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (ตะวันตก) หลังมื้ออาหารนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
– พักค้างคืน ณ Holiday Inn Binghamton-Downtown หรือเทียบเท่า

บิงแฮมตัน-นิวยอร์ก-สะพานบรูคลิน-อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ- Ground Zero-ไทม์แควร์

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

– นำท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก (New York) หรือ นิวยอร์กซิตี้ (New York City) เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่เจริญที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ, การเงิน, วัฒนธรรมและบันเทิงที่สำคัญที่สุดของโลก นอกจากนั้นยังมีตึกระฟ้าและตึกสูงมากที่สุดในโลกตลอดระยะเวลา 150 ปี และยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติอีกด้วย มีระบบรถไฟใต้ดินที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และการจราจรที่พลุกพล่านอยู่ตลอดเวลา เป็น “เมืองที่ไม่เคยหลับใหล” และมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย
– นำท่านแวะชม สะพานบรูคลิน (Brooklyn Bridge) สะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐ เป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญก้าวหน้าของชาวนิวยอร์ก สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1883 มี ด้วยความยาวเกือบ 487.7 เมตร สะพานแห่งนี้พาดผ่าน East River และเชื่อมเอา Lower Manhattan กับบรูคลินไว้  ด้วยกัน สะพานแห่งนี้มีถนนถึงหกเลนสำหรับยานพาหนะ และมีสองเลนจัดไว้สำหรับรถยนต์และคนเดิน ในแต่ละวันจะมีผู้คนสัญจรไปมามากกว่า 120,000 คน สะพานบรูคลินเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวมาช้านาน ปัจจุบันนักท่องเที่ยวพากันหลั่งไหลมาที่สะพานแห่งนี้เพื่อชมวิวอันสวยงามของ East River และเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสะพานแห่งนี้ สมควรแก่เวลานำท่าน เดินทางสู่ แบตเตอร์รี่ปาร์ก (Battery Park) เพื่อลงเรือเฟอร์รี่ล่องออกจากท่าเรือแบตเตอร์รี่ปาร์กเข้าสู่ปากแม่น้ำฮัดสัน ซึ่งถือได้ว่ามีการสัญจรทางน้ำอย่างคับคั่ง ช่วยในการเดินทางขนส่งสินค้าหรือในเชิงของการท่องเที่ยว พร้อมกันนี้เรือจะแวะที่ เกาะลิเบอร์ตี้ (Liberty Island) เพื่อนำท่านชม ความสง่าของ อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue Of Liberty) สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพเท่าเทียมกันเทพีเสรีภาพนี้ ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศครบรอบ 100 ปี และท่านยังสามารถชื่นชมทิวทัศน์อันกว้างไกลของเกาะแมนฮัตตัน อีกทั้งยังสามารถมองเห็น สะพานบรูคลิน รวมถึง สะพานแขวน Verrazano ที่ยาวที่สุดในสหรัฐอีกด้วย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ฝั่ง จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปที่ระลึกกับ รูปปั้นวัวกระทิง (Charging Bull) ซึ่งตั้งอยู่บน ถนนวอลสตรีท ที่มีชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของตลาดทุนนิยมโลก เพราะเมืองนิวยอร์กคือหนึ่งในเมืองศูนย์กลางการเงินโลก เจ้าวัวตัวนี้ตั้งอยู่ที่หน้าอาคาร New York Stock Exchange มีความหมายเกี่ยวกับตลาดหุ้นขาขึ้นที่เปรียดได้กับวัวกระทิงหนุ่มที่กำลังคึกคัก โดยต่อมากลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายภาพด้วย ซึ่งมีความเชื่อว่าหากใครได้ไปจับไข่ของรูปปั้นวัวกระทิงตัวนี้ จะมีความรํ่ารวยเข้ามาในชีวิต จากนั้นนำท่านแวะชม Ground Zero เป็นบริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตึกแฝด World Trade Center ที่สูงที่สุดในสหรัฐ แต่ตอนนี้เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ และการก่อสร้างตึกใหม่หลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2001 ถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ ย่านไทม์สแควร์ (Time Square) ย่านการค้าในกลางนคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้ายและย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ (Broadway Avenues) ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับ

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (ไทย) หลังมื้ออาหารนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
– พักค้างคืน ณ DoubleTree by Hilton Fort Lee hotel หรือเทียบเท่า

นิวยอร์ก-เซ็นทรัล ปาร์ก-ตึกเอ็มไพร์สเตท-สนามบินจอห์น เอฟ เคนเนดี้

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

– นำท่านผ่านชม เซ็นทรัล ปาร์ก สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ก ผ่านชมสถานที่ต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ, หอสมุดประชาชน, โบสถ์เซ็นต์แพททริค ฯลฯ จากนั้นนำท่านชมทิวทัศน์นครนิวยอร์กบนชั้นที่ 86 ตึกเอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) สัญลักษณ์ของเมืองนิวยอร์กบนเกาะแมนฮัตตัน ตั้งอยู่บริเวณจุดตัดของถนน Fifth Avenue และ West 34 Street คือหนึ่งในอาคารที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก และเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ตัวอาคารสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี ตกแต่งด้วยศิลปะอาร์ตเดคโค มีความสูงทั้งสิ้น 102 ชั้น ใช้อิฐในการสร้าง 10 ล้านก้อน สูง 375 เมตร และลึกลงไปใต้ดินจากระดับถนนอีก 10 เมตร บนยอดสุดมีโดมสูงขึ้นไปอีก 60 เมตร จากชั้นล่างถึงชั้นที่ 86 มีโครงเหล็กเสริมอย่างดีชนิดไม่ขึ้นสนิม คิดเป็นน้ำหนัก  730 ตัน มีหน้าต่างทั้งหมด 6,500 บาน จุคนได้ 80,000 กว่าคน มีบริษัทใช้เป็น ที่เปิดทำการ 600 กว่าบริษัท ใช้ลิฟท์ขึ้นลง 65 เครื่อง มีเนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 2,158,000 ตารางฟุต ที่นี่เคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกนานกว่า 40 ปี ปัจจุบันมีความสูงเป็นอันดับที่ 14 ของโลก

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ญี่ปุ่น) *บุฟเฟ่ต์ญีปุ่นชื่อดังใจกลางนิวยอร์ก 

บ่าย
– นำท่านสู่ ถนนสายที่ 5 (Fifth Avenue) ถนนช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมระดับโลก จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งกันอย่างเต็มที่ภายในห้าง Macy’s, Forever 21 หรือ Manhattan Mall ตามอัธยาศัย ถึงเวลานัดหมายนำท่านชม ย่านไชน่าทาวน์ ของมหานครนิวยอร์ก

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (จีน) หลังมื้ออาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (JFK)

นิวยอร์ก-ไทเป-กรุงเทพฯ

01.25 น.
– ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ BR 031/BR 075 (0125-0455/0830-1135) แวะพัก และรอเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบินไทเป เกาะไต้หวัน ä บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน

——————— เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล——————-

กรุงเทพมหานคร

11.35น.        เดินทางกลับถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดี…พร้อมด้วยความประทับใจมิรู้ลืม

Scroll Up