ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน FD

0
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล*
อีเมล*
เบอร์โทรติดต่อ*
จำนวนผู้เดินทาง*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
บันทึกโปรแกรมทัวร์

Adding item to wishlist requires an account

565
Tour Details
  • สายการบินแอร์เอเชีย
  • โรงแรมระดับมาตรฐานสากลระดับ 4 ดาว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
  • รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐาน พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
  • หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบสูง ให้บริการ และอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด
Itinerary

Day 1กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เทือกเขาบานาฮิลล์ – นั่งกระเช้า – สวนดอกไม้ – สะพานทอง – ค้างคืนบนบานาฮิลล์

07.00 น.     

พร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง (DMK) อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูหมายเลข 3  เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย (FD)  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระแด่ท่าน

09.45 น.     

เหินฟ้าสู่เมืองดานัง โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD636

11.30 น.    

คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง(DAD) บริการรับกระเป๋าเรียบร้อยจากนั้นนำท่านสู่ภัตตาคารเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

เที่ยง          

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ พาท่านขึ้นไปยังบานาฮิลล์โดยกระเช้าไฟฟ้า ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ระหว่างนั่งกระเช้าไฟฟ้า ท่านจะเพลิดเพลินกับการชมวิวธรรมชาติที่สวยงาม อากาศสุดแสนบริสุทธ์ บางมุมท่านจะเห็นน้ำตก Toc Tien และลำธาร Suoi no สีขาวละอองน้ำของน้ำตก มองดูแล้วสวยงามยิ่ง นำท่านสู่ สวนดอกไม้ Le Jardin D’Amour สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ประกอบด้วยดอกไม้นานาชนิดที่ได้มีการจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม มีมุมมากมายให้ท่านได้อิสระกับการชมและถ่ายภาพ ณ บานาฮิลล์ จากนั้นนำท่านเดินเล่นชม  สะพานโกลเด้นบริดจ์ สะพานแปลกใหม่ มีลักษณะมือยักษ์รองรับสะพานไว้ อิสระถ่ายรูปชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม เปิดตัวครั้งแรกช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นการออกแบบสะพานแบบคดเคี้ยวเลี้ยวลัดตามทิวเขาและโดดเด่นด้วยสีทองอร่ามน่าเกรงขามของราวสะพานที่สวยงาม เมื่อโดนแสงแดดส่องมากระทบ

ค่ำ               

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (BUFFET บนบานาฮิลล์)

พัก ค้างคืนที่ยอดเขาบานาฮิลล์ Mercure French Village หรือเทียบเท่า ****

 

Day 2MOON CASTLE – FANTASY PARK – เมืองเก่าฮอยอัน - สมาคมฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น – ช้อปปิ้งเมืองฮอยอัน - นั่งเรือกระด้งชมแม่น้ำเกิม

เช้า             

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

จากนั้นให้ท่านได้อิสระที่ Fantasy Park สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ศูนย์รวมความบันเทิงที่เหมาสำหรับทั้งครอบครัว โดยสวนสนุกแห่งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากนวนิยายอย่าง “Journey to the Center of the Earth” และ “Twenty Thousand Leagues Under the Sea” โดยภายในนั้นมีเกมและเครื่องเล่นให้ท่านได้เล่นอย่างจุใจ(รวมค่าเครื่องเล่นแล้ว) นอกจากนี้ยังมีมีแผงขายของฝากและของที่ระลึกให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งติดไม้ติดมือกลับไปอีกด้วย จากนั้นนำท่านสู่ MOON CASTLE หรือ LUNAR CASTLE  ปราสาทจันทราขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่กว่า 38,000 ตร.ม. จำนวน 4 ชั้นด้วยกัน โดยแต่ละชั้นจะมีธีมที่ต่างกันออกไป ได้แก่ Dragon Cave, Power Wolf, Tinh Anh Owl และ Moonlight Square ท่านจะได้ดื่มด่ำกับตำนานเทพนิยายที่น่าค้นหาที่ตำนานเล่าว่าปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นบนถ้ำมังกรของมังกรไฟ ทุกท่านจะสามารถเห็นเศษของถ้ำมังกรที่ห้องใต้ดินของปราสาท นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวสามารถชมการแสดง “Battle of the Moon Kingdom” ที่มีการโชว์เต้นรำของศิลปินนานาชาติและเวียดนามกว่า 180 ชีวิต การแสดงบอกเล่าเรื่องราวของ Peace and Mercy ซึ่งราชินีและประชาชนของเธอปกป้องอาณาจักรดวงจันทร์จากกองกำลังที่บุกรุกอย่างสุดใจ

เที่ยง           

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ ฮอยอัน

บ่าย           

นำท่านเที่ยวชม เมืองเก่าฮอยอัน (Hoi An Ancuent town)เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม มนต์เสน่ห์ของเมืองแห่งนี้อยู่ที่ตัวเมืองโบราณซึ่งมีอายุ เก่าแก่กว่าพันปี ชมย่านการค้าของชาวจีน,  ศาลเจ้าของเจ้าจีน, สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมชุมชน 2 แห่งเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณอายุกว่า 200 ปี ชมอดีตความรุ่งเรืองการขนส่งทางน้ำเมืองนี้เดิมเป็นเมืองท่านานาชาติที่ เจริญมากในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถึง 19 มีเรือสินค้าเทียบท่าทั้งญี่ปุ่นและจีน เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้ามาหลายปีก่อนที่จะย้ายไปเมืองดานัง เชิญชมและเลือกซื้อสินค้างานฝีมือแท้ๆ จากเวียดนาม นำท่านไปยัง สมาคมฟุกเกี๋ยน สมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอัน สำหรับพบปะของคนหลายรุ่นที่อพยพมาจากฟุกเกี๋ยนที่มีแซ่เดียวกัน และเป็นที่ระลึกถึงถิ่นกำเนิดและเพื่อการบูชาบรรพบุรุษ ภายในถูกประดับด้วยขดธูปสีแดงมากมายนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของวัดที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับลัทธิของพระนางเทียนเห่า ที่มีจุดเด่นอย่างงานไม้แกะสลัก ลวดลายสวยงาม น่าชื่นชมเป็นอย่าง จากนั้นนำท่านสู่ สะพานญี่ปุ่น หรือสะพานแห่งมิตรไมตรี สะพานแห่งนี้นั้นสร้างขึ้นโดยคนญี่ปุ่นซึ่งได้มีการอาศัยอยู่ที่นี่เมื่อประมาณ 400 ปีมาแล้ว หรือสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 1593 โดยสะพานแห่งนี้นั้นสร้างขึ้นมาเพื่อเชื่อมเส้นทางการค้าขายของทั้งสองฝั่ง คือชาวญี่ปุ่นและชาวจีน หรือถ้าหากเรารอตีความหมายง่ายๆ ก็คือ สะพานแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพและสันติภาพ ตัวสะพานใช้วัสดุที่ทำการสร้างขึ้นจากปูนและไม้ จากนั้นใช้กระเบื้องดินเผาโบราณในการมุงหลังคา บริเวณด้านในของสะพานแห่งนี้นั้นจะมีศาลเจ้า สะพานฝั่งนึงจะมีรูปปั้นสุนัข ส่วนอีกฝั่งจะเป็นรูปปั้นของลิง สัญลักษณ์ทั้งสองแบบนี้มีความหมายอยู่ในตัวนั่นก็คือบ่งบอกว่า สะพานแห่งนี้มีการสร้างขึ้นตั้งแต่ปีวอก และสิ้นสุดที่ปีจอนั่นเอง จากนั้นนำท่านเดินช้อปปิ้งสินค้าสินค้าพื้นเมืองฮอยอัน  จากนั้นนำท่านไปยัง หมู่บ้านกั๊มทาน (Cam Thanh Village) หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่เมืองฮอยอัน ซึ่งเอกลักษณ์เด่นของหมู่บ้านนี้คือรอบๆ หมู่บ้านจะมีสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำล้อมรอบ และคนในหมู่บ้านจะประกอบอาชีพทําประมงเป็นหลัก พาท่านล่องเรือกระด้ง (Cam Thanh Water Coconut Village) ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน

ค่ำ               

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เดินทางกลับสู่ที่พัก

พัก โรงแรม SEPON BLUE หรือเทียบเท่า ****

 

Day 3สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – วัดลินห์อึ๋ง – Café Son Tra Marina – ตลาดฮาน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

เช้า             

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

นำท่านชม สะพานมังกร ข้ามแม่น้ำหาน (Han River) ที่อยู่ใจกลางเมืองดานัง เป็นสะพานหมุนแห่งแรกในเวียดนามที่นอกจากจะใช้สัญจรไปมาแล้ว ยังเป็นแลนด์มาร์คของเมืองอีกด้วย โดยจะเปิดไฟประดับสีต่างๆ เวลากลางคืน และมีการโชว์พ่นน้ำและไฟในช่วงสามทุ่มของทุกวันหยุด ช่วยขับให้ทัศนียภาพของแม่น้ำงดงามขึ้นไปอีก นำท่านแวะเที่ยวชมถ่ายภาพ สะพานแห่งความรัก สะพานน่ารักๆ ที่ทอดยาวไปยังท่าเรือ โดยมีโคมไฟรูปหัวใจสีแดงประดับประดาตลอดทาง คู่รักส่วนใหญ่ก็จะนิยมมาเดินเล่นถ่ายรูปและเขียนชื่อคล้องกุญแจกันบนสะพานนี้ บรรยากาศดี สวยงาม อิสระท่านเดินเล่นเที่ยวชมวิวสวยๆ ของแม่น้ำฮันแห่งเมืองดานัง

เที่ยง           

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย           

จากนั้นนำท่านขึ้นเขาเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดลินห์อึ๋ง  บรรยากาศแห่งความศักดิ์และทัศนียภาพที่สวยงามเหมือนได้นำพาทุกคนเข้าสู่ดินแดนแห่งความงดงามของเหล่าบรรดาเทพและชาวฟ้าทั้งหลาย บริเวณลานวัดมีพระอรหันต์18 องค์ ที่เป็นหินมีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่างลึกซึ้ง  จากนั้นนำท่านสู่ Café Son Tra Marina ร้านคาเฟ่เจ้าดังของเวียดนามที่ตั้งอยู่ติดทะเล กำแพงร้านถูกทาสีฟ้าและขาวทำให้ดูสวยงาม บรรยากาศเหมาะแก่การถ่ายภาพเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีเมนูให้ท่านใดเลือกมากมาย(ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม)และนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดฮาน (Han Market) คือตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน (Han River) ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำฮาน ด้านหน้าตลาดมีปฏิมากรรมริมแม่น้ำฮานเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม จนได้เวลานัดหมายนำท่านสู่สนามบิน

18.10  น.   

คณะเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD639

19.55  น.        

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจ