เทศกาลดอกทิวลิปบานสะพรั่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล*
อีเมล*
สอบถามเพิ่มเติม/เบอร์โทรศัพท์*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
บันทึกโปรแกรมทัวร์

Adding item to wishlist requires an account

1404

มีปัญหาสอบถามเพิ่มเติม?

ทีมงานวาริต้า ทราเวล คอยให้คำแนะนำทุกคำถาม โทรเลย เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ 09.00 น.-17.30 น.
วันเสาร์ : 9.00-12.00 น.

02-1024241-2

contact@varitatravel.com

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์

– เทศกาลดอกทิวลิปบานสะพรั่ง ณ สวนเคอเคนฮอฟ
– ล่องเรือชมเบืองบรูจจ์
– จัตุรัสกรองด์ปลาซ
– ล่องแม่น้ำไรน์
– มหาวิหารโคโลญจน์
– ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น
– หมู่บ้านกังหันลม
– ล่องเรือหลังคากระจก
– จัตุรัสดัม

สายการบิน

เอติฮัด แอร์เวย์ (Etihad Airways) สายการบินระดับ 5* มีจอทีวีส่วนตัว

โรงแรม

มาตรฐานระดับ 4* พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ทัวร์

รายการทัวร์จัดให้แบบสบายไม่เหนื่อย ค่อยๆ ไปทีละเมือง.....ถูกใจแน่นอน

พาหนะ

รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐานยุโรป พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง

หัวหน้าทัวร์

นำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบสูง ให้บริการ และอำนวยความสะดวก
ช่วงเวลาเดินทาง

21-28 มี.ค.

54,900

28 มี.ค.-4 เม.ย. 63

54,900

3-10 เม.ย. 63

57,900
11-18 เม.ย. 63 (สงกรานต์) 63,900

30 เม.ย.-7 พ.ค. 63

57,900
รูปภาพ
รายละเอียด

กรุงเทพฯ-อาบูดาบี้-บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม)

17.30 น.
– คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบินเอทิฮัท แอร์เวย์ (EY) เจ้าหน้าที่ วาริต้า ทราเวล คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

20.10 น.
– ออกเดินทางสู่ บรัสเซลส์ โดยเที่ยวบินที่ ey 401/ey 057 (2010-0005/0240-0805) ä บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องตลอดเที่ยวบิน ระหว่างการเดินทางท่านจะได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ พร้อมรับการบริการอันสุดแสนประทับใจ เพลิดเพลินกับจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง รับชมโปรแกรมความบันเทิงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์นานาชาติ เพลงสากล สารคดี ช่องกีฬาต่างๆ รวมถึงการ์ตูนสำหรับคุณหนูๆ ด้วย แวะพักและรอเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอาบูดาบี้ สหรัฐอาหรับเอมิเราสต์

บรัสเซลส์-อะโตเมียม-จัตุรัสแกรนด์ เพลส-แมเนเกนพิส-บรูจน์-ล่องเรือชมเมืองมรดกโลก

08.05 น.
– เดินทางถึง สนามบินซาเวนเทม-บรัสเซลส์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐานยุโรป นำท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม แวะชม อะโตเมียม (Atomium) สิ่งก่อสร้างของประเทศเบลเยี่ยม ถือกันว่าเป็นสิ่งมหัสจรรย์อีกอย่างหนึ่ง สร้างขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ.1958 ในงานแสดงสินค้าโลก โดยสถาปนิกที่มีชื่อว่า Andre Waterkyne สร้างขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงโลกในยุคปัจจุบัน ที่เป็นของอะตอมในด้านของสันติ นำท่านเข้าสู่เขตเมืองเก่าบริเวณ จัตุรัสแกรนด์ เพลส หรือ กรองด์ ปลาซ เป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในยุโรป เป็นกลุ่มอาคารที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมทั้งบาร็อก, โกธิก, นีโอ-โกธิก ทั้งศาลาว่าการเมือง, พิพิธภัณฑ์ประจำเมือง, อาคารของสมาคมอาชีพต่าง ฯลฯ ซึ่งจะทำสัญลักษณ์ไว้บนจั่วหรือเหนือประตูเป็น สัญลักษณ์เฉพาะของตัวเอง ทำให้ยูเนสโก้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1983 ใน ค.ศ.1995 อาคารในจัตุรัสกรองด์ ปลาซ ถูกทหารฝรั่งเศสยิงระเบิดเข้าทำลาย แก้แค้นที่ฝรั่งเศสเคยแพ้สงครามในเบลเยี่ยมตอนใต้ แต่ทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันบูรณะอาคารกระทั่งกลับมาดูดีอย่างเดิม หลังจากนั้นมีการซ่อมแซมอีกหลายครั้งจนดูสวยงามดังที่เห็นในปัจจุบัน นำท่านชม เจ้าหนูยืนฉี่ หรือ แมเนเกนพิส ฝีมือของเจอโรม ดูเกสนอย ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1619 จากนั้นอิสระเดินชมเมืองและเลือกซื้อของที่ระลึก อาทิเช่น กระเป๋าคิปลิงค์, ช็อกโกแลต, โกดิว่า, เกอเลน และผ้าทอทาเปสรี่ ฯลฯ ตามอัธยาศัย

เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (เอเชีย)

บ่าย
– นำท่านเดินทางต่อไปยัง บรูจจ์ เมืองริมชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงของประเทศเบลเยี่ยม ลักษณะของเมืองนี้ล้อมรอบด้วยคูเมืองสองชั้น มีอาคาร, โบสถ์, บ้านเรือนและถนนที่สะอาดสวยงาม ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นสถาปัตยกรรมแบบเฟลมมิช และแบบเรอเนสซองส์ และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสใจกลางเมือง หอระฆังเก่าแก่ที่มีประวัติอันยาวนานและมีประติมากรรมที่งดงามที่ชื่อว่า Madonna & Child ซึ่งเป็นประติมากรรมที่อยู่ภายในโบสถ์ พระแม่มารีมีลักษณะเป็นหินอ่อนที่มีการแกะสลักโดยไมเคิล แอง เจโล ซึ่งในปัจจุบันได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดศิลปินเอกของโลกชาวอิตาเลียน มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อทั้งช็อกโกแลตหรือสินคาแฟชั่นนำสมัย สมควรแก่เวลานำท่าน ล่องเรือชมความงดงามเมืองมรดกโลก ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ ท่านจะได้บรรยากาศแบบการล่องเรือในนครเวนิส ที่มีความงดงามแบบดั้งเดิมที่ได้อนุรักษ์ไว้จนเป็นที่กล่าวขวัญ

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) หลังมื้ออาหารนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
– พักค้างคืน ณ NH hotel Brugge หรือเทียบเท่า

บรูจจ์-บรัสเซลส์-อะตอมเมียม-จัตุรัสแกรนด์ เพลส-แมเนเกนพิส-ลักเซมเบิร์ก-เทรียร์ (เยอรมนี)

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างไปจนถึง เมืองเกนต์ หรือ เคนต์ หรือ ก็อง เมืองที่ใหญ่ที่สุด และเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอร์ตะวันออก ในบริเวณเฟลมมิช ของประเทศเบลเยี่ยม เดิมตัวเมืองเริ่มจากการตั้งถิ่นฐานที่ปากแม่น้ำสเกลต์และแม่น้ำลูส ในยุคกลางเกนต์เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในตอนเหนือของยุโรป ในปัจจุบันเป็นเมืองท่าและเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยเกนต์ เกนต์เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นลำดับสองของประเทศเบลเยียมโดยจำนวนประชากร นำท่านเดินเล่นชมถนน สวน และพิพิธภัณฑ์สวยๆ ในเมืองของชาวเฟลมิชที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ยุคกลางและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ชมสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานความทันสมัยและความโบราณเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ไม่ว่าเป็น โบสถ์ อนุสาวรีย์ และพิพิธภัณฑ์จากยุคกลาง ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ เมืองของชาวเฟลมิชแห่งนี้เต็มไปด้วยมนตร์เสน่ห์และขึ้นชื่อเรื่องทิวทัศน์ริมแม่น้ำ Leie และ Scheldt ที่สวยงามราวภาพวาด อาทิ หอระฆังยุคกลาง Belfry of Ghent สูงเกือบ 90 เมตร ศาลากลางเมืองเกนต์ (Ghent City Hall) ถือเป็นศูนย์กลางทางการเมืองของเมืองนี้ สร้างด้วยการผสามผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค และเรอเนซองส์ มหาวิหาร St. Bavo’s Cathedral ที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมือง โบสถ์แห่งนี้สืบอายุย้อนกลับไปได้ถึงศตวรรษที่ 10

เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย
– นำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป (2,586 ตารางกิโลเมตร) นำชมรอบตัวเมืองที่แบ่งเป็น 3 ส่วน OLD TOWN, LOWER TOWN, NEW TOWN นำท่านเดินชมย่านเมืองเก่า ซึ่งประกอบไปด้วย ปราสาท, กำแพงเมือง, ป้อมปราการ, โบสถ์, สถานที่ราชการ, อาคารบ้านเรือน, ร้านรวงและชีวิตชาวเมือง ให้ท่านได้เก็บภาพสวย ไว้เป็นที่ระลึกพร้อมให้ท่านได้เดินชมย่านการค้าใจกลางเมือง เลือกชมสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกอื่นๆ ตามอัธยาศัย ถึงเวลานัดหมายนำท่านข้ามพรมแดนสู่ เมืองเทรียร์ เมืองที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมนี สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคโรมันรุ่งเรืองเมื่อสองพันกว่าปีมาแล้ว ตั้งอยู่เรียบแม่น้ำโมเซล ทางทิศตะวันตกของเยอรมนีติดกับชายแดนลักเซมเบิร์ก

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) หลังมื้ออาหารนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
– พักค้างคืน ณ  mercure  hotel หรือเทียบเท่า

เทรียร์-เซนต์กอร์-บ๊อพพาร์ด-ล่องเรือแม่น้ำไรน์-โคเบลนซ์-โคโลญจน์

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ บ๊อบพาร์ด เมืองริมแม่น้ำไรน์ จากนั้นนำท่าน ลงเรือทัศนาจรล่องชมความงดงามของแม่น้ำไรน์ เพลิดเพลินกับเรื่องราวของปราสาทในยุคโรมัน และชาวเยอรมันเผ่าต่างๆ ที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่เสื่อมคลาย แม่น้ำสายนี้ยังก่อให้เกิดเรื่องราว, ตำนาน และบทเพลงต่างๆ ที่ทำให้ผู้คนหลงใหล เรือจะนำท่านผ่าน หน้าผาลอเรไลย์ (Lorelei Rock) อันเป็นตำนานของหญิงสาวที่คร่าชีวิตผู้คนที่เดินทางโดยเรือผ่านแม่น้ำสายนี้จนเข้าสู่ เขตเซนต์กอร์ เมืองสำคัญสำหรับจัดงานเทศกาลการจุดพลุประจำปีริมฝั่งแม่น้ำไรน์

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) *เมนูขาหมูเยอรมัน

บ่าย
– ออกเดินทางสู่ เมืองโคเบลนซ์ เป็นเมืองโบราณที่ถูกสร้างขึ้น 8 ปีก่อนคริสตกาล โดยจักรพรรดิเนโรหรือที่รู้จักในชื่อเนโรจอมโหด ซึ่งมีชื่อเต็มมว่าเนโร คลอดิอุส ซีซาร์ ดรุสซุส (Nero Claudius Caesar Drusus) สำหรับตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ตรงบริเวณปากแม่น้ำที่มาบรรจบกัน 2 สาย คือแม่โมเซลและแม่น้ำไรน์ ซึ่งต่อมาในปี ค.ศ. 1992 เมืองโคเบลนซ์ได้ฉลองครบรอบอายุ 2000 ปีของเมืองอีกด้วย นอกจากนี้แล้วยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ค่อนข้างโดดเด่น ภายในเมืองนั้นรายล้อมไปด้วยป้อมปราการที่แข็งแกร่งเหล่า รวมไปถึงอาคารที่มีความเก่าแก่ นำท่านชมความงดงามของย่านเมืองเก่านำท่านลัดเลาะริมฝั่งแม่น้ำชม จุดที่แม่น้ำสองสายคือโมเซลและไรน์ตัดกัน ซึ่งตรงนี้จะเห็นสีของแม่น้ำตัดกันสองสายได้อย่างชัดเจน อิสระให้ท่านเก็บภาพความงามกันตามอัธยาศัย ถึงเวลานัดหมายออกเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) หรือ ภาษาเยอรมันเรียก “เคิล์น” (Köln) เป็นเมืองเก่าแก่ที่สร้างขึ้นโดยชาวโรมัน เชื่อว่าชาวไทยรู้จักเมืองนี้ดีเนื่องจากเป็นเมืองต้นกำเนิดของน้ำหอม “ออดิโคโลญจน์ 4711” สาเหตุที่ใช้ชื่อนี้เนื่องจากในอดีตบ้านเลขที่ 4711 เป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตในขณะนั้น นอกจากน้ำหอมแล้วเมืองโคโลญจน์  ยังเป็นเมืองแห่งมหาวิหารยักษ์ของยุโรปอีกด้วย นั่นคือ มหาวิหารโคโลญจน์ (Cologne Cathedral) หรือ Kolner Dom เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. ใช้เวลาในการก่อสร้างยาวนานกว่า 600 ปี จึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้นคือช่วงปี ค.ศ. 1880-1884 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1993 มีเวลาให้ท่านเข้าชมภายใน และบันทึกภาพกับมหาวิหารโคโลญจน์หรือเลือกซื้อของที่ระลึก และ น้ำหอมในตระกูล 4711 อิสระตามอัธยาศัย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (จีน) หลังมื้ออาหารนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
– พักค้างคืน ณ Mercure Hotel Cologne City หรือเทียบเท่า

โคโลญจน์-ดุสเซลดอร์ฟ–โรมอนด์ เอาท์เล็ท–อัมสเตอร์ดัม-จัตุรัสดัม (เนเธอร์แลนด์)

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ ดุสเซลดอร์ฟ (Dusseldorf) เมืองหลวงของรัฐนอร์ทไรน์-เว็สท์ฟาเลิน ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำไรน์ นำท่านเดินเล่นบริเวณ Rhine Embankment Promenade เพลิดเพลินไปบนถนนคนเดินยาวแห่งนี้เปิดให้บริการในปี ค. ศ. 1997 เพื่อให้เป็นถนนที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง เส้นทางเดินเท้าอันยาวนานนี้ทำให้เมืองมีกลิ่นอายของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอย่างชัดเจน โดยเรียงรายไปด้วยคาเฟ่ต์ร้านอาหารแกลเลอรี่ และร้านค้าในอีกด้านหนึ่ง และแม่น้ำไรน์อันยิ่งใหญ่ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ Designer Outlet Roermond ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ มีร้านค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มีให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ตลอดจนสินค้าแบรนด์เนม อาทิเช่น Gucci, Bally, Hugo Boss, Beneton, Buberrry, Calvin Klein, Crocs, Geox, Guess, Lacoste, Nike,  Oakley, Diesel ฯลฯ) *เพื่อความสะดวกในการจัดโปรแกรมทัวร์และช้อปปิ้ง…รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยภายในเอาท์เล็ท ถึงได้เวลานัดหมายนำท่านออกเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเติล เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ อัมสเตอร์ดัมเป็นเมืองศูนย์กลางทาง ประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์ ถึงแม้อัมสเตอร์ดัมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศ แต่ศูนย์กลางของหน่วยงานรัฐบาลนั้นอยู่ที่เฮก แบ่งแยกออกจากกันโดยคลองต่างๆ มีสะพานเชื่อมระหว่างคลองมากกว่า 1,000 สะพาน จึงได้ชื่อว่าเป็นเวนิส ทางเหนือของยุโรป เพราะมีคลองล้อมรอบเมือง บวกกับความสวยของบ้านริมคลอง บ้านเรือนแพ บรรยากาศสบายๆ นำท่านเข้าชม ย่านเมืองเก่า ที่มีตึกตัวอาคารสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของเมืองที่ไม่มีใครเหมือน นำชม จัตุรัสดัม หรือ ดัมสแควร์ ศูนย์กลางของเมือง, อนุสาวรีย์วีรชนในสงครามโลกครั้งที่ 2, พระราชวังหลวง และสถานีรถไฟที่สวยงาม

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (จีน) หลังมื้ออาหารนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
– พักค้างคืน ณ Corendon Village Hotel Amsterdam หรือเทียบเท่า

อัมสเตอร์ดัม-หมู่บ้านกีธูร์น-อัมสเตอร์ดัม–ซานน์สคันส์ (กังหันลม)–โวเลนดัม-อัมสเตอร์ดัม

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ กีธูร์น หมู่บ้านในฝันที่ปราศจากถนนของประเทศเนเธอร์แลนด์ ใช้การโดยสารผ่านทางเรือบนคลองเล็กๆ รอบหมู่บ้านเท่านั้นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ จากการที่เป็นหมู่บ้านปราศจากถนน แต่ต้องเดินทางผ่านคลองซึ่งมีความยาวราว 7.5 กิโลเมตรและมีสะพานเชื่อมเพื่อใช้เป็นทางเดินติดต่อกันภายในหมู่บ้านกว่า 180 สะพาน ซึ่งกว่าจะมาเป็นหมู่บ้านแสนทางผ่านคลองซึ่งมีความยาวราว 7.5 กิโลเมตร และมีสะพานเชื่อมเพื่อใช้เป็นทางเดินติดต่อกันภายในหมู่บ้านสวยที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ ที่นี่ถูกค้นพบโดยชาวเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อปี ค.ศ. 1230 ในขณะนั้นมีซากเขาแพะกองอยู่เต็มไปหมด จึงได้ตั้งชื่อว่า “เกย์เธนฮอร์น” ซึ่งหมายถึง เขาแพะ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ ก็ออกเสียงเพี้ยนจนกลายมาเป็น “กีธูร์น” ในที่สุด ส่วนสาเหตุของแม่น้ำทั้งหมดซึ่งอยู่ที่นี่ก็เล่าต่อกันมาว่า เป็นเพราะในอดีตที่นี่เคยถูกใช้เป็นเหมืองขุดถ่านหินเลนมาก่อน และรูที่ถูกขุดนั้นก็กลายมาเป็นทางให้น้ำไหลเข้ามา และคนในสมัยก่อนก็ใช้สายน้ำเหล่านี้เป็นทางขนส่งถ่านหินเลนในที่สุด จากนั้น นำท่านล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น

เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) *เมนูปลาเทราท์ย่างเกลือหอมกรุ่น

บ่าย
– นำท่านเดินทางกลับสู่อัมสเตอร์ดัมอีกครั้ง   นำท่านเดินทางสู่ ซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) จากนั้นนำท่านเข้าชม หมู่บ้านซานส์ สคันส์ หมู่บ้านเล็กๆ แต่มากเสน่ห์ของเนเธอร์แลนด์ หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่างดี  ความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บ้านที่สร้างขึ้นสไตล์บ้านไม้แบบฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยแม่น้ำ ทุ่งหญ้า และการปศุสัตว์ จากนั้นนำท่านชม โรงงานรองเท้าไม้ และ การผลิตเนยแข็ง ศิลปหัตถกรรมและอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อที่สุดของชาวดัตช์  ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกนานาชนิด  ถึงเวลานัดหมายนำท่าน เมืองโวเลนดัม หรือ บางครั้งมักถูกเรียกว่า ไข่มุกแห่งซุยเดอร์ ซี (The Pearl Of The Zuiderzee) โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยอยู่ห่างจากเมืองอัมสเตอร์ดัม ไปทางทิศเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ เป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือและหมู่บ้านชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์ ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่าง สัมผัสวิถีของเมือง ชาวประมงที่เรียงรายไปด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ รวมไปถึงท่าเรืออันแสนคึกคักของเมืองที่คราคร่ำไปด้วยเหล่าชาวประมงและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองโวเลนดัม ซึ่งจะมีจำนวนมากในช่วงฤดูกลางท่องเที่ยวหรือในช่วงที่มีการจัดงานเทศกาลประจำปีของเมือง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) หลังมื้ออาหารนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
– พักค้างคืน ณ Corendon Village Hotel Amsterdam หรือเทียบเท่า

อัมสเตอร์ดัม-ลิสเซ่-สวนเคอเคนฮอฟ-ล่องเรือหลังคากระจก-กรุงเทพฯ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิสเซ่ เมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์ และได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ส่งออกหัวทิวลิปขายมากที่สุดในโลก นำท่านเข้าชมเทศกาลดอกไม้ที่ สวนเคอเคนฮอฟ ในพื้นที่กว่า 200 ไร่ เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการชื่นชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีที่ท่านจะชื่นชอบและประทับใจ เพลิดเพลินกับ หมู่มวลดอกทิวลิปหลากหลายสีสัน และไม้ดอกนานาพันธุ์ที่บานสะพรั่งอยู่ในสวนสวยและเรือนกระจก อาทิเช่น ดอกไฮยาซินธ์ ดอกจิเรเนียม ดอกลิลลี่ เป็นต้น (1 ปีจะเปิดให้เข้าชมเพียง 1 ครั้ง ระหว่างมีนาคม-พฤษภาคม)

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย
– นำท่าน นำท่านล่องเรือหลังคากระจก ชมเมืองคูคลองที่ได้ชื่อว่าเป็น “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” ที่ชาวดัตช์วางผังเมืองขุดเป็นคูคลองล้อมรอบถึงสี่ชั้น ด้วยลำคลองกว่า 160 สายรวมกันยาวกว่า 100 กิโลเมตรสะพานข้ามคลองถึง 1,200 สะพาน เรือล่องชมประตูกั้นน้ำ และอาคารบ้านเรือสมัยเก่าที่มีแบบเฉพาะตัวด้วยรูปทรงหน้าแคบสูง ผสมผสานศิลปะแบบสเปน-เรอเนสซองส์งดงามมีเสน่ห์ มีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพความงดงามของท่าเรืองกรุงอัมสเตอร์ดัม จากนั้น นำชมโรงงานเจียระไนเพชร ฝีมือเอกของโลกจากนักเจียระไนชาวดัตช์ ที่สืบทอดฝีมือกันมาเป็นเวลานาน แนะนำเพชรในรูปแบบต่างๆ และการเลือกซื้อเพชรน้ำงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และมีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าจำพวกเครื่องประดับ และนาฬิกาแบรนด์ชั้นนำระดับโลก เช่น Rolex, Tudor, OMEGA, IWC เป็นต้น สมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอัมสเตอร์ดัม-สคิปโพล เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ และมีเวลาให้ท่านทำ Tax Refund พร้อมช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายนสนามบิน

21.15 น.    

– ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ EY078/EY408 (2115-0600/0845/1825) แวะพักรอเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ä บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ)

18.25 น.     คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารขาเข้า ชั้น 2 ด้วยความสวัสดี…พร้อมความประทับใจ

Scroll Up