สวิตเซอร์แลนด์โรแมนติก 8 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล*
อีเมล*
สอบถามเพิ่มเติม/เบอร์โทรศัพท์*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
บันทึกโปรแกรมทัวร์

Adding item to wishlist requires an account

1464

มีปัญหาสอบถามเพิ่มเติม?

ทีมงานวาริต้า ทราเวล คอยให้คำแนะนำทุกคำถาม โทรเลย เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ 09.00 น.-17.30 น.
วันเสาร์ : 9.00-12.00 น.

02-1024241-2

contact@varitatravel.com

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 ➡ 8 วัน 5 คืน

ซูริค-ไอซีเดล์น-วาดุซ (ลิกเตนสไตน์)-คูร์-เซนต์ มอริทซ์-ลูกาโน่-โลคาร์โน่-ลูเซิร์น-เบิร์น-เวเว่ย์-โลซานน์-เจนีวา

เส้นทางสายโรแมนติกแห่งทวีปยุโรป…นั่งรถไฟขบวนเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส

ช้อปปิ้งสินค้าราคาโรงงานที่ FoxTown Factory Outlet
ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น-พิชิตยอดริกิ “ราชินีแห่งเทือกเขา” โดยขึ้นรถไฟและลงโดยกระเช้า

 

สายการบิน

เอติฮัด แอร์เวย์ (Etihad Airways) สายการบินระดับ 5* มีจอทีวีส่วนตัว

โรงแรม

มาตรฐานระดับ 4* พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ทัวร์

รายการทัวร์จัดให้แบบสบายไม่เหนื่อย ค่อยๆ ไปทีละเมือง.....ถูกใจแน่นอน

พาหนะ

รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐานยุโรป พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง

หัวหน้าทัวร์

นำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบสูง ให้บริการ และอำนวยความสะดวก
ช่วงเวลาเดินทาง

7-14 ก.พ. 63

65,900

28 มี.ค.-4 เม.ย. 63

65,900

3-10 เม.ย.

69,900

8-15 เม.ย. 63(สงกรานต์)

75,900

30 เม.ย.-7 พ.ค. 63

69,900
รูปภาพ
รายละเอียด

กรุงเทพฯ-ซูริค

16.00 น.
– คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินเอติฮัด (EY) เจ้าหน้าที่ วาริต้า ทราเวล คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

18.25 น.
– ออกเดินทางสู่ ซูริค โดยเที่ยวบินที่ EY405/EY 073 (1825-2145/0220-0645) แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอาบูดาบี  ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ä บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน

ซูริค-ไอซีเดล์น-วาดุซ (ลิกเตนสไตน์)-ถนนถนนสตัดเทิล-คูร์-โบสถ์เซนต์ มาร์ติน

06.55 น.
– เดินทางถึง สนามบิน Kloten-Zurich หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐานยุโรป นำท่านเดินทางสู่ เมืองไอซีเดล์น (Einsiedeln) เมืองเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขาริมฝั่งแม่น้ำแอลป์ในรัฐชวีซ นำชม โบสถ์แห่งไอซีเดล์น โบสถ์นิกายเบเนดิกทีนสร้างในศตวรรษที่ 10 มีชื่อเสียงในการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักสมุนไพร ซึ่งใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาและเรื่องราวของหลวงพ่อผู้อุทิศตนให้กับการทำงาน ภายในตกแต่งสวยงามสไตล์บาร็อก และยังเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นองค์ พระแม่มารีสีดำ ที่เรียกว่า  Black Madonna  ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวคาธอลิค จากทั่วทุกมุมโลก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ วาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน์ ตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ริมแม่น้ำไรน์ (Rhine River) แม่น้ำที่ยาวและสำคัญที่สุดในทวีปยุโรป

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เอเชีย)

บ่าย
– นำท่านเดินเล่นชมเมืองบน ถนนสตัดเทิล (Stadtle) ถนนคนเดินซึ่งถือเป็นถนนสายหลักของเมือง เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางราชการหลายแห่งไม่ว่าจะเป็น รัฐสภา ศาลาว่าการเมือง พิพิธภัณฑ์มากมาย รวมทั้งเป็นย่านท่องเที่ยวที่มีร้านอาหาร ร้านค้า ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว เรียกได้ว่ารวมแทบทุกอย่างไว้บนถนนสายสั้นๆ แห่งนี้ นำท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งวาดุซ (Vaduz Cathedral) คริสตจักรที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1873 ในแบบนีโอโกธิก ศูนย์กลางของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกในวาดุซ บริเวณนนี้ท่านยังสามารถถ่ายรูปกับ ปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) ปราสาทที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชันในย่านใจกลางเมือง ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นสถานที่สำหรับการพำนักของเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์แห่งลิกเตนสไตน์ จากนั้นจากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อหาของที่ระลึกต่างๆ ที่มีให้เลือกมากมาย และสิ่งหนึ่งที่เป็นที่นิยมก็คือ สแตมป์ หรือ ตราไปรษณียกรณ์ ซึ่งประเทศเล็กๆ แห่งนี้ก็มีการไปรษณีย์และพิมพ์แสตมป์ออกใช้เองเช่นเดียวกันและก็ทำให้สิ่งนี้กลายมาเป็นของที่ระลึกของสะสมที่มีค่า และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศนี้ไม่น้อยทีเดียว ถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ เมืองคัวร์ (Chur) เมืองหลวงของแคว้นเกราบึนเดิน ที่แสนน่ารักแฝงตัวอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาและทะเลสาบสีคราม เมืองเล็กๆ แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ทางตะวันออกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่า ซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่าเมืองนี้ก่อตั้งเมื่อราว 3,500 ถึง 3,900 ปีก่อนคริสต์กาล ทำให้คัวร์เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์ มาร์ติน (St.Martin Church) โบสถ์โบราณสไตล์โรมาเนสก์ ซึ่งนับเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองคัวร์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 769 และถูกต่อเติมแบบสไตล์โกธิคในช่วงปลายศตวรรษที่ 14

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) หลังมื้ออาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม
– พักค้างคืน ณ The Romantik Hotel Stern หรือเทียบเท่า

คัวร์-แลนท์-รถไฟสายเบอร์นิน่า เอกซ์เพรส-เซนต์ มอริทซ์-คัวร์

เช้า
– รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ เมืองแลนท์หรือเลนซ์ (Lantsch/Lenz) เมืองเล็กๆ ที่แสนงดงามในภูมิภาค Albula แคว้นเกราบึนเดิน จากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศโดยนำท่านนั่ง รถไฟสายโรแมนติกเบอร์นิน่า เอกซ์เพรส (Bernina Express) เป็นขบวนรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาจาก สถานี Lantsch/Lenz มุ่งหน้าสู่สถานีปลายทาง เมืองเซนต์ มอริทซ์ (Saint Moritz) ซึ่งเป็นรถไฟสายที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1910 ด้วยความสูง 2,253 เมตรกับวิวสองข้างทางที่ทำให้ เกิดความตื่นตาตื่นใจตลอดเส้นทางการเดินทาง เพราะเป็นการนั่งรถไฟที่สุดแสนโรแมนติก ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ลำธาร โตรกผา และทะเลสาบแสนสวย ซึ่งเส้นทางรถไฟสายเบอร์นีน่า เอ็กซ์เพรสได้รับการประกาศเป็นหนึ่งในมรดกโลกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี ค.ศ. 2008

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำท่านเที่ยวชม เมืองเซนต์ มอริทซ์ (Saint Moritz) เมืองตากอากาศ และศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อ

เสียงระดับโลก โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในรัฐเกราบึนเดิน เป็นรัฐที่ใหญ่และอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ ตั้งอยู่บนยอดที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ นอกจากนี้แล้วเมืองตากอากาศแห่งนี้ยังเคยได้รับ

เลือกให้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้งอีกด้วย นำท่านถ่ายรูปความงดงามของ

ทะเลสาบเซนต์ มอริทซ์ ซึ่งหากท่านมาในช่วงฤดูร้อนจะพบกับความงดงามของน้ำใสสีเขียวมรกต ส่วนในฤดูหนาวน้ำในทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมด และในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะมีการจัดการแข่งม้าในทะเลสาบอีกด้วย นำท่านเดินเล่นย่าน จัตุรัสพลาซาดาสโกวล่า (Plazza da Scoula) หรือจะนั่งชิลล์จิบกาแฟเพื่อผ่อนคลายอิริยาบถตามอัธยาศัย ถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคัวร์ สัมผัสบรรยากาศทิวทัศน์สวยๆ ของสวิตเซอร์แลนด์ตอนใต้ ท่านจะตื่นตาตื่นใจมิรู้เบื่อหน่ายกับทิวทัศน์สองข้างทางจะเปลี่ยนไปทุกนาทีอุโมงค์ลอดใต้ภูเขาทั้งลูก สะพานสูงข้ามเหวลึกและธารน้ำแข็งที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมจะช่วยเสริมความเพลิดเพลินให้ท่านตลอดการเดินทาง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เอเชีย) หลังมื้ออาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม
– พักค้างคืน ณ The Romantik Hotel Stern หรือเทียบเท่า

 

คัวร์-ลูกาโน่-ฟ๊อกซ์ทาวน์ แฟคตอรี สโตร์-โลคาร์โน่-ทะเลสาบมัจจิโอเร่

เช้า
– รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ ลูกาโน่ (Lugano) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวในภาคใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในเขตรัฐทีชีโน่ โดยตัวเมืองนั้นถูกล้อมรอบด้วยภูเขาจำนวนมาก อีกทั้งยังตั้งอยู่ริม ทะเลสาบลูกาโน่ ทะเลสาบน้ำแข็งที่ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับอิตาลี นำท่านเดินเล่นชมเมืองซึ่งมีบรรยากาศแบบอิตาลีผสมฝรั่งเศส ชมเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์ความสวยงามไว้ได้เป็นอย่างดี  จึงทำให้เมืองนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญในช่วงฤดูร้อนอันแสนอบอุ่น จนส่งผลให้เมืองเล็กๆ แห่งนี้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย

เที่ยง           
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เอเชีย)

บ่าย
– ออกเดินทางสู่ ฟ๊อกซ์ทาวน์ แฟคตอรี สโตร์ (FoxTown Factory Stores) สวรรค์สำหรับนักช้อป เป็นเอ๊าท์เลทใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์รวมร้านค้ากว่า 130 ร้าน สินค้าคุณภาพดี ลดราคาระหว่าง 30-70% จาก

                   ราคาขายปลีก อิทิเช่น ของใช้ในครัวเรือน แว่นตา ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังอิตาลี รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา แฟชั่นแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ D&G, Armani, Burberry, Bally, Diesel, Calvin Klein, Gant, Prada, Gucci, Prada, Nike,Fendi, Versace, Valentino เป็นต้น ถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่

                   เมืองโลคาร์โน่ (Locarno) ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางเหนือของ ทะเลสาบมัจจิโอเร่ (Maggiore) ที่มีความกว้างถึง 69.2 กิโลเมตร จึงเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค Ticino ซึ่งรายล้อมไปด้วยเทือกเขาแอลป์ ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของเมืองนี้ประกอบไปด้วยปราสาท โบสถ์ และการครอบครองของโรมัน ชื่นชมเมืองที่สร้างรอบๆ จัตุรัสหลักของใจกลางเมืองหลัก แถบชนบทที่อยู่ใกล้ๆ ประกอบด้วยผืนดินทำการเกษตร ป่าไม้ ทะเลสาบ และแม่น้ำ นำท่านสำรวจอาคารโบราณรอบ จัตุรัสแกรนด์ (Piazza Grande) จัตุรัสอันกว้างใหญ่ที่อยู่ใจกลางเมืองนี้มีการจัดกิจกรรม และเทศกาลต่างๆ มีร้านอาหารกกลางแจ้งรายล้อมอยู่รอบๆ จัตุรัสและยังเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย เพราะที่นี่เป็นเขตการค้าหลักของเมือง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) หลังมื้ออาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม
– พักค้างคืน ณ H4 Hotel Arcadia  หรือเทียบเท่า

โลคาร์โน่-ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโตหิน-ล่องทะเลสาบลูเซิร์น-ยอดเขาริกกิ-เบิร์น

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
– ออกเดินทางสู่ ลูเซิร์น เมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิตเซอร์แลนด์ และยังมีความสำคัญในด้านการก่อกำเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์ สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ นำท่านไปถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และเสียสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสที่เสียชีวิตจากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีส์ในฝรั่งเศส นำท่านชม สะพานคาเปล สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองที่มีอายุกว่า 600 ปีทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งภายในร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิเช่น  บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ หรือร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ร้านช็อกโกแลต และสินค้าชั้นดีที่มีชื่อเสียง

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เอเชีย)

บ่าย
– ออกเดินทางสู่ ท่าเรือลูเซิร์น จากนั้นนำท่านลงเรือแบบ เรือโบราณ UNTERWALDEN เรือโดยสารขนาดใหญ่ซึ่งจุคนได้ถึง 300 คน เป็นเรือกลไฟใช้ใบพัด Paddlewheel Steamers ล่องทะเลสาบที่เรียกว่า เวียวาลด์ สแตร์ทเตอร์ (Vierwaldstattersee) หรือ ทะเลสาบของสี่ (Forest Cantons) ซึ่งเป็น ทะเลสาบที่สวยและใหญ่อีกทะเลสาบหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งติดกับสี่จังหวัดสำคัญ ตื่นตาตื่นใจกับภูเขารอบด้านและธรรมชาติบ้านตามไหล่เขาบนชายฝั่งสองข้างของทะเลสาบ ล่องเรือไปยัง หมู่บ้านเมืองวิทซ์เนา (Vitznau) เพื่อขึ้น พิชิตยอดเขาริกิ (Mt. Rigi) เป็นที่รู้จักกันในฐานะ “ราชินีแห่งเทือกเขา” ที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเป็นจุดวิวที่สวยที่สุดของเมืองลูเซิร์น มีความสูงประมาณ 1,797.5 เมตร ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชื่นชมชมธรรมชาติตลอดการเดินทางจนถึง สถานี Mt. Rigi Klum เป็นจุดที่สามารถมองเห็นทัศนึยภาพอันงดงามที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ในจะมองเห็นทิวทัศน์รอบด้านได้ไกลถึง 300 กิโลเมตร ในวันที่อากาศแจ่มใส อย่างคำบรรยายของนักเขียนชื่อดังอย่างเกอเธ่ วิกตอร์ ฮูโก และมาร์ค ทเวน ถึงเวลานัดหมายนำท่านลงจากยอดเขา จากนั้นนำท่านเดินทางกันต่อสู่ กรุงเบิร์น นครหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สวยงามเป็นอย่างยิ่งจนได้รับการอนุรักษ์ และประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้

ค่ำ               
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) หลังมื้ออาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
– พักค้างคืน ณ Holiday Inn Westside หรือเทียบเท่า

เบิร์น-เวอเว่ย์-โลซานน์-เจนีวา

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

– นำท่านชม เบเร็นกราเบ็น หรือ บ่อหมี สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง จากนั้นชมกรุงเบิร์นมรดกโลกอันล้ำค่า ที่ถ่ายทอดและอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบัน กรุงเบิร์นสร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย องค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมืองเบิร์นเป็นมรดกโลก และเป็นเมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป ถนน ครัมกาสเซ่ เต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของ  เก่าในอาคารโบราณ ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ อายุกว่า 800 ปี ที่จะมีตุ๊กตาออกมาเริงระบำให้ดูทุกๆ ชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ถนนจุงเคอร์นกาสเซ่ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ เป็นที่ตั้งของ มหาวิหารมุนสเตอร์ สถาปัตยกรรมแบบโกธิก มาร์คกาสเซ่ ย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติก เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินทางเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี สมควรแก่เวลาออกเดินทางไปยัง เมืองเวอเว่ย์ เมืองที่แสนโรแมนติกริมทะเลสาบที่แม้แต่ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด “ชาลี แชปลิน” ยังหลงใหล และได้อาศัยอยู่ที่นี่ในบั้นปลายชีวิต ผ่านพื้นที่ปลูกองุ่นพันธุ์ ลาโว (Lavaux) อันเลื่องชื่อของสวิส ก่อนนำท่านเข้าสู่ โลซานน์ เมืองซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งทะเลสาบเจนีวา มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศ นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ทำให้ผู้คนจากเมืองไกลหลงใหลในเสน่ห์และดึงดูดนักประพันธ์ นักปรัชญา เช่น วอล์แตร์ ดิกเค็นส์ ไบรอน และที เอส อีเลียต ให้มายังเมืองนี้

เที่ยง           
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เอเชีย)

บ่าย
– นำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะเดอนองตู (Parc du Denantou) ริมทะเลสาบเลอมัง เพื่อให้ท่านได้ชื่นชมและถ่ายรูที่ระลึกกับ ศาลาไทย ซึ่งรัฐบาลไทยและภาคเอกชนบางส่วนร่วมกันสร้างเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ ครบ 60 ปี ทั้งเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีไทยกับสวิสต์เซอร์แลนด์ครบ 75 ปี ชม น้ำพุรูปลิง 3 ตัว กำลังทำท่า ปิดหู ปิดปากและปิดตาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงโปรดและฉายพระรูปไว้เสมอ สมเด็จพระพี่นางทรงนิพนธ์ว่าหมายถึง “ไม่ยอม ฟัง ดู พูด ในสิ่งที่เลว” แล้วเดินไปตามถนนเรียบทะเลสาบไปถ่ายรูปกับ สำนักงานโอลิมปิกสากล ซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา มองลงมาเห็นทิวทัศน์ของทะเลสาบที่สวยงาม สถานที่แห่งนี้มีพื้นที่โดยรอบมีสวนต้นไม้ และสนามหญ้าที่น่ารื่นรมย์ สามารถมองเห็นวิวที่งดงามของ ทะเลสาบเลอมัง (Lac Leman) มองไปฝั่งตรงข้ามจะเห็นวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ทอดตัวเป็นแนวยาว สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ นครเจนีวา พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิส ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ นำท่านเที่ยวชมเมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย นอกจากนโยบายต่างประเทศศาสนาและเป็นที่ตั้งของธนาคารจำนวนมาก นำท่านชื่นชมบรรยากาศของ ทะเลสาบเจนีวา และ น้ำพุจรวด (Jet d’eau) ที่สามารถส่งน้ำขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา ถ่ายรูปกับ นาฬิกาดอกไม้ และชื่นชมไม้ดอกไม้ประดับหลากสีสันภายใน สวนอังกฤษ ซึ่งบ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา

ค่ำ               
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เอเชีย) หลังมื้ออาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
– พักค้างคืน ณ Holiday Inn Express Geneva Airport หรือเทียบเท่า

เจนีวา-กรุงเทพฯ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังมื้ออาหารเป็นเวลาอิสระให้ท่านพักผ่อนหรือชมเมืองเป็นการส่วนตัว และเตรียมจัดเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

08.30 น.
– นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเจนีวา เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ และมีเวลาให้ท่าน Tax Refund พร้อม  ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

11.25 น.
– เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  EY052/EY406 (1125-1955/2330-0910) แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ä บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน ระหว่างการเดินทางท่านจะได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่พร้อมรับการบริการอันสุดแสนประทับใจ เพลิดเพลินกับจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่งรับชมโปรแกรมความบันเทิงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์นานาชาติ เพลงสากล สารคดี ช่องกีฬาต่างๆ รวมถึงการ์ตูนสำหรับคุณหนูๆ ด้วย

กรุงเทพมหานคร

09.10 น.       คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารขาเข้า ชั้น 2 ด้วยความสวัสดี…มีความสุข

Scroll Up