ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน EY Bernina Express

0
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล*
อีเมล*
เบอร์โทรติดต่อ*
จำนวนผู้เดินทาง*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
บันทึกโปรแกรมทัวร์

Adding item to wishlist requires an account

435
Tour Details
  • โรงแรมระดับมาตรฐานสากลระดับ 4 ดาว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
  • รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐาน พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
  • รายการทัวร์จัดให้แบบสบายๆ ค่อยๆ ไปทีละเมือง…ไม่เร่งรีบ
  • หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบสูง ให้บริการ และอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด
Itinerary

วันที่ 1กรุงเทพฯ - ซูริค

16.30 น.         

คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ (ey) เจ้าหน้าที่ วาริต้า ทราเวล คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

19.30 น.

ออกเดินทางสู่ ซูริค โดยเที่ยวบินที่ ey 407/ey 073 (1932-2310/0315-0755) ä บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน ระหว่างการเดินทางท่านจะได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ พร้อมรับการบริการอันสุดแสนประทับใจ เพลิดเพลินกับจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่งรับชมโปรแกรมความบันเทิงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์นานาชาติ เพลงสากล สารคดี ช่องกีฬาต่างๆ รวมถึงการ์ตูนสำหรับคุณหนูๆ แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วันที่ 2ซูริค - น้ำตกไรน์ - ชไตน์อัมไรน์ - อัพเพนเซลล์ - วาดุซ (ลิคเท่นชไตน์) - คัวร์

07.55 น.         

คณะเดินทางถึง สนามบินโคลเทินซูริค (Kloten-Zurich) หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐานยุโรป นำท่านเดินทางผ่าน เมืองชาฟฟ์เฮาเซ่น (Schaffhausen) ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของแม่น้ำไรน์ นําท่านเที่ยวชมและสัมผัสความงามของ น้ำตกไรน์ (Rhine Falls) น้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป น้ำสีเขียวมรกตใสไหลอย่างเชี่ยวกราดทำให้เกิดฟองขาวแตกกระเซ็นยามกระทบกับแก่งหิน ละอองน้ำที่กระจายปกคลุมไปทั่วเกิดภาพที่งดงามจับใจสูดอากาศบริสุทธิ์ และสัมผัสต้นไม้ใหญ่เรียงรายทั่วบริเวณ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองชไตน์อัมไรน์ (Stein am Rhein) ในสมัยกลางเมืองนี้ตั้งอยู่ในส่วนที่ดีที่สุดของแม่น้ำไรน์ ทัศนียภาพของธรรมชาติที่ยังไม่ถูกทำลายและสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยคลายเสน่ห์ดึงดูดใจผู้พบเห็น อาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ โดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน้ำปูนเปียก Fresco บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ เอาไว้ โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าบริเวณศูนย์กลางเมืองคือ จัตุรัสราธอส (Rathausplatz) ตรงกลางจัตุรัสมีน้ำพุที่มีอัศวินสวมเสื้อเกราะยืนอยู่ เชิญท่านเก็บภาพบรรยากาศอันน่าประทับใจของที่นี่ได้ และเมืองนี้ยังได้รับรางวัล The First Walker Prize เมื่อปี 1972 ในฐานะที่อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี

เที่ยง               ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัพเพนเซลล์ (Appenzell) เมืองแสนสวยอีกเมืองหนึ่งที่ได้รับการถ่ายรูปลงในโปสการ์ดเป็นประจำ ชมเมืองเกษตรกรรมที่ได้ชื่อว่ามีธรรมชาติสวยงามแบบชนบทสวิสแท้ๆ เป็นแหล่งผลิตชีสที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่งของสวิส เชิญถ่ายรูปกับบ้านเรือนที่สวยงามน่ารัก เลือกซื้อสินค้าต่างๆ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองวาดุซ (Vaduz) นครหลวงน่ารักของลิคเท่นชไตน์ซึ่งเป็นรัฐอิสระเล็กๆ ที่มีพรมแดนติดกับสวิส และออสเตรีย มีเศรษฐกิจที่ดีอีกประเทศหนึ่งของโลก นำท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งวาดุซ (Vaduz Cathedral) หรือ มหาวิหาร St. Florin อีกหนึ่งคริสตจักรในวาดุซ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1873 ในแบบนีโอโกธิก ศูนย์กลางของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกในวาดุซ เป็นที่ตั้งของ ปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) ปราสาทที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชันในย่านใจกลางเมือง นำท่านเล่นชมเมืองลและเลือกซื้อหาของที่ระลึกต่างๆ ที่ Liechtenstein Center และสิ่งหนึ่งที่เป็นที่นิยมก็คือ สแตมป์ หรือ ตราไปรษณียกรณ์ ซึ่งประเทศเล็กๆ แห่งนี้ก็มีการไปรษณีย์ และพิมพ์แสตมป์ออกใช้เองเช่นเดียวกัน จึงทำให้สิ่งนี้กลายมาเป็นของที่ระลึกของสะสมที่มีค่า ถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองคัวร์ (Chur) เมืองหลวงของแคว้นเกราบึนเดิน ที่แสนน่ารักแฝงตัวอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาและทะเลสาบสีคราม เมืองเล็กๆ แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ทางภาคตะวันออกสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่าเมืองนี้ก่อตั้งเมื่อราว 3,500 ถึง 3,900 ปีก่อนคริสต์กาลทำให้คัวร์เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของสวิส และมี โบสถ์เซนต์ มาร์ติน (St.Martin Church) โบสถ์โบราณสไตล์โรมาเนสก์ ซึ่งนับเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองคัวร์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 769 และถูกต่อเติมแบบสไตล์โกธิคในช่วงปลายศตวรรษที่ 14

ค่ำ                   

รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ ABC Swiss Quality Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3คัวร์ - เซนต์ มอริทซ์ - นั่งรถไฟสายโรแมนติก BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ทะเลสาบโคโม่ - ฟ๊อกซ์ทาวน์

เช้า             

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ เมืองเซนต์มอริทซ์ (St.Moritz) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง และศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในรัฐเกราบึนเดิน (Graubünden) เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุด และอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ ตั้งอยู่บนยอดที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ นอกจากนี้แล้วเมืองตากอากาศแห่งนี้ยังเคยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาว 2 ครั้งอีกด้วย นำท่านแวะชมความงดงาม และถ่ายรูปที่ระลึกกับ ทะเลสาบเซนต์มอริทซ์เลค (Lake St. Moritz) ซึ่งหาก  ท่านในช่วงฤดูร้อนจะพบกับความงดงามของน้ำใสสีเขียวมรกต แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวน้ำในทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมด โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จะมีการจัดการแข่งม้าในทะเลสาบอีกด้วย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟปอนเตรซิน่า Pontresina

 00.00 น.     

นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศโดย นำท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติกเบอร์นิน่า เอกซ์เพรส (Bernina Express) เป็นขบวนรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาจาก สถานีปอนเตรซิน่า มุ่งหน้าสู่สถานีปลายทาง ทิราโน่ ซึ่งเป็นรถไฟสายที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1910 ด้วยความสูง 2,253 เมตรกับวิวสอง ข้างทางที่ทำให้เกิดความตื่นตาตื่นใจตลอดเส้นทางการเดินทาง เพราะเป็นการนั่งรถไฟที่สุดแสนโรแมนติกผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ลำธาร โตรกผาและทะเลสาบแสนสวย ซึ่งเส้นทางรถไฟสายเบอร์นีน่า เอ็กซ์เพรสได้รับการประกาศเป็นหนึ่งในมรดกโลกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี ค.ศ. 2008

00.00 น.     

เดินทางถึง เมืองทิราโน่ (Tirano) เมืองที่มีความงามของทิวทัศน์ธรรมชาติที่มีทั้งหุบเขา และย่านทะเลสาบทั้งห้าของประเทศอิตาลี

เที่ยง           

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *เมนูอิตาเลี่ยน

บ่าย               

นำท่านเดินทางผ่านชม ทะเลสาบโคโม่ (Lake Como) ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในแคว้นลอมบาร์เดีย (Lombardy) ไม่ไกลจากเมืองมิลาน ด้วยความยาวโดยรอบถึง 160 กิโลเมตร บวกกับพื้นที่รอบๆ ทะเลสาบถึง 146 ตารางกิโลเมตร จึงทำให้ทะเลสาบแห่งนี้กลายเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศอิตาลี แถมยังพ่วงตำแหน่งทะเลสาบที่ลึกที่สุดเป็นอันดับ 5 ในยุโรปด้วยความลึกกว่า 400 เมตร ความโดดเด่นของทะเลสาบโคโม่อยู่ที่ลักษณะของเวิ้งน้ำที่เป็นเหมือรูปตัว Y คว่ำ ล้อมรอบไปด้วยเมืองเล็กเมืองน้อยที่สร้างสีสันให้กับผืนน้ำแห่งนี้ แต่ถ้าถามถึงเมืองที่ผู้คนนิยมไปเที่ยวและพักผ่อนมากที่สุดนั้นคงต้องเป็น Bellagio, Varenna, Menaggio, Lenno และ Como เนื่องจากเป็นเมืองที่ค่อนข้างใหญ่และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งให้เข้าไปชมกัน ยิ่งถ้าใครได้ล่องเรือบน ทะเลสาบโคโม่ ก็จะได้เห็นทัศนียภาพของอาคารบ้านเรือนสีสันสดใส ตัดกับสายน้ำและท้องฟ้าสีครามได้เป็นอย่างดี เดินทางถึง เมืองเมนดริซิโอ (Mendrisio) สวิตเซอร์แลนด์ ที่เมืองนี้มีเอาท์เล็ทชื่อดังระดับโลกอยู่แห่งหนึ่งที่ได้รับยกให้เป็น 1 ใน 10  เอาท์เล็ตที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป นำท่านแวะ ฟ๊อกซ์ทาวน์ แฟคตอรี สโตร์ (Fox Town Factory Stores) สวรรค์สำหรับนักช้อป เป็นเอาท์เล็ทซึ่งเป็นศูนย์รวมร้านค้ากว่า 130 ร้าน สินค้าคุณภาพดี ลดราคาระหว่าง 30-70% จากราคาขายปลีก อิทิเช่น ของใช้ในครัวเรือน แว่นตา ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังอิตาลี รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา แฟชั่นแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิเช่น D&G, Armani, Burberry, Bally, Diesel, Calvin Klein, Gant, Prada, Gucci, Prada, Nike, Fendi, Versace, Valentino และอื่นๆ อีกมากมากมาย

ค่ำ                

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังมื้ออาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม

พักค้างคืน ณ Hotel Cruise หรือเทียบเท่า

วันที่ 4เมนดริซิโอ - ทาสช์ - เซอร์แมทท์ - ยอดเขากอร์เนอร์แกร็ต - เซอร์แมทท์ - ทาสช์

เช้า             

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ เมืองทาสช์ (Tasch) เมืองเล็กๆ แสนน่ารักที่โอบล้อมด้วยหุบเขาแอลป์ ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชื่นชมบ้านเรือน ทุ่งหญ้า และวิถีชีวิตชาวชนบทของสวิส

จากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการนั่งรถไฟสาย ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์สู่ เมืองเซอร์แมทท์ (Zermatt) เมืองที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่ง และเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร เป็นเจ้าของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) สัญลักษณ์ของสวิส ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล 

เที่ยง           

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                

นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟสายภูเขากอร์เนอร์แกร็ต แล้วนำท่านขึ้นพิชิตความสูงด้วยการไต่ระดับกว่า 34 ยอดเขาที่ความสูงกว่า 4,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นที่ตั้งของ สถานีรถไฟกอร์เนอร์แกร็ต (Gornergrat) มีลานหิมะกว้างที่จะให้ท่านได้ชื่นชมกับความสวยงาม และ  บรรยากาศของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนขอ แปลกตาจนวอล์ทดีสนีย์นำไปเป็นแบบเครื่องเล่น Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ถึงสถานีบนยอดเขาที่มีความสูง 3,820 เมตรหรือประมาณ 12,600 ฟุต นำท่านสัมผัสและสนุกสนานกับการเล่นหิมะบนลานกว้าง และชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากยอดเขากลับสู่ เซอร์แมทท์

ค่ำ                   

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟเดินทางสู่ เมืองทาสช์

พักค้างคืน ณ Hotel Matterhorn Inn Tasch หรือเทียบเท่า

วันที่ 5ทาสช์ - ปราสาทชิลลอน - มองเทรอซ์ - เวเว่ย์ - โลซานน์ – เจนีวา - เบียนน์

เช้า                 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางโดยรถไฟกลับสู่ เมืองทาสช์ (Tasch) จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ชคันเดิมต่อไปยัง เมืองมงเทรอซ์ (Montreux) เยี่ยมชมเมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกของริเวียร่าแห่งสวิส คฤหาสน์และโรงแรมหรูของเมืองนี้เรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที่  ยาวถึง 7 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะถ่ายรูปที่ระลึกกับ ปราสาทชิลลอน (Chateau de Chillon) ซึ่งสร้างขึ้นโดยบัญชาของCount Peter of Savoy หรือที่รู้จักกันแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในครึ่งหลังศตวรรษที่  13 เป็นที่ประทับโปรดปรานของเคาน์และดยุคแห่งซาวอย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่แสนโรแมนติกริมทะเลสาบที่แม้แต่ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด ชาลี แชปปลิ้น ยังหลงใหลและได้อาศัยอยู่ที่นี่ในบั้นปลายชีวิต นำท่านเดินลัดเลาะเรียบทะเลสาบเลอมังไปถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ชาลี แชปปลิ้น และ ประติมากรรมส้อม ที่ปักอยู่ในทะเลสาบ สัญลักษณ์ใหม่ของเมืองเวเวย์ เป็นประติมากรรมที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ในการจัดตั้ง พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร (Alimentarium) ออกแบบโดยชอง ปิแอร์ ซุก ในปี 1995 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางผ่านพื้นที่ปลูกองุ่นพันธุ์ ลาโว (Lavaux) อันเลื่องชื่อของสวิส

เที่ยง           

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                

ออกเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) เมืองซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งทะเลสาบเจนีวา มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศ และยังเคยเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล พร้อมด้วยพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ ได้เสด็จมาประทับ และทรงศึกษาเมื่อครั้งเยาว์วัยด้วย นำท่านเดินชม สวนสาธารณะเดอนองตู (Parc du Denantou) ริมทะเลสาบเลอมัง เพื่อให้ท่านได้ชื่นชมและถ่ายรูที่ระลึกกับ ศาลาไทย ซึ่งรัฐบาลไทย และภาคเอกชนบางส่วนร่วมกันสร้างเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี ทั้งเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีไทยกับสวิสเซอร์แลนด์ครบ 75 ปี ชม น้ำพุรูปลิง 3 ตัว กำลังทำท่า ปิดหู ปิดปาก และปิดตาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงโปรด และฉายพระรูปไว้เสมอ สมเด็จพระพี่นางทรงนิพนธ์ว่าหมายถึง ไม่ยอมฟัง ดู พูด ในสิ่งที่เลว นำท่านชื่นชมบรรยากาศของเมือง และเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ นครเจนีวา (Geneva) พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิส ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ นำท่านเที่ยวชมเมืองเจนีวาที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย นอกจากนโยบายต่างประเทศศาสนาและเป็นที่ตั้งของธนาคารจำนวนมาก ชม ทะเลสาบเจนีวา (Lac Laman) และ น้ำพุจรวด (Jet d’eau) ที่สามารถส่งน้ำขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา ถ่ายรูปกับ นาฬิกาดอกไม้ และชื่นชมไม้ดอกไม้ประดับหลากสีสันภายใน สวนอังกฤษ ซึ่งบ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา ถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบียนน์ (Bienne/Biel) หรือ บีล เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ปลายสุดทะเลสาบบีลเลอร์ ในรัฐเบิร์น ตัวมืองในเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเบิร์น อยู่บนเขตรอยต่อสวิสเยอรมันกับสวิสฝรั่งเศส การเขียนชื่อเมืองจึงต้องบอกทั้งสองภาษา ไม่ว่าจะเป็นชื่อถนนก็ต้องมี 2 ภาษาเช่นกัน เป็นมืองที่น่าเที่ยวมากๆ อาคารบ้านเรือนในเขตเมืองเก่า ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี มีร้านค้า ร้านอาหารตั้งอยู่ตลอด เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือน นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ                   

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พักค้างคืน ณ Mercure Plaza Biel หรือเทียบเท่า

วันที่ 6เบียนน์ - เบิร์น - อินเทอร์ลาเก้น - ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา - สะพานไม้โบราณ

เช้า                 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern) นครหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านเที่ยวชมเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวยงามเป็นอย่างยิ่ง จนได้รับการอนุรักษ์ และประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ กรุงเบิร์น สร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรปมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย และเป็นเมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป ชม ถนนครัมกาสเซ่ เต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ อายุกว่า 800 ปี ที่จะมีตุ๊กตาออกมาเริงระบำให้ดูทุกๆ ชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ถนนจุงเคอร์นกาสเซ่ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ และยังเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารมุน สเตอร์ สถาปัตยกรรมในศิลปะแบบโกธิก มาร์คกาสเซ่ ย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติก เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินทางเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี ถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางต่อไปยัง อินเทอร์ลาเก้น (Interlaken) เมืองท่องเที่ยวเมืองหนึ่งของสวิสแลนด์ที่ได้ชื่อว่ามีบรรยากาศและภูมิประเทศสงบสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง เนื่องจากตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างทะเลสาบ 2 แห่งคือ ทะเลสาบทูนและทะเลสาบเบรียนส์ แวดล้อมไปด้วยน้ำจากทะเลสาบ น้ำตกที่เกิดจากหิมะละลายไหลลงมาจากขุนเขา น้ำจากแม่น้ำและน้ำที่พุ่งเป็นสายกระเซ็นจากน้ำพุรอบเมือง เป็นเมืองหน้าด่านสำหรับนักท่องเที่ยว เพราะเป็นทางขึ้นยอดเขาทั้งสามของที่นี่ คือ Jungfrau, Eiger และ Monch มักมาเริ่มต้นที่นี่ มีโรงแรม รีสอร์ท ร้านค้าต่างๆ นำท่านเดินเล่นพักผ่อนชื่นชมบรรยากาศกลางเมืองน่ารักแห่งนี้

เที่ยง           

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูสวิสฟองดู….ต้นตำหรับ

บ่าย                

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น  (Lucerne) เมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิตเซอร์แลนด์ และยังมีความสำคัญในด้านการก่อกำเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่  ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์ สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และเสียสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสที่เสียชีวิตจากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีส์ในฝรั่งเศส และไปชม สะพานไม้ เก่าแก่ของเมืองที่มีอายุกว่า 600 ปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งภายในร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิเช่น บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ หรือร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ร้านช็อกโกแลต และสินค้าชั้นดีที่มีชื่อเสียง

ค่ำ              

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน Astoria Hotel Lucerne หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 7ลูเซิร์น - แองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - ซุก – ซูริค - ชมเมือง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ แองเกิลเบิร์ก (Engelberg) เมืองตากอากาศเล็กๆ ที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ที่ระดับความสูงกว่า 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จากนั้น นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์บนกระเช้าที่หมุนได้ 360 องศาขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส (Mt.Titlis) ที่มีความสูง 3,024 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี เป็นยอดเขาที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นสกีเป็นจำนวนมาก นำชมภายใน ถ้ำน้ำแข็งพันปี (Glacier Cave) เป็นถ้ำใต้ธารน้ำแข็งเก่าแก่ จากนั้นสนุกสนานกับการเล่นหิมะบนลานหิมะขนาดใหญ่ และอิสระถ่ายรูปของทิวทัศน์เหนือยอดเขาสูงเสียดฟ้า  ถึงเวลานัดหมายนท่านเดินทางลงจากยอดเขา จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เมืองซุก (Zug)  เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมฝั่งเหนือของทะเลสาบซุก บนที่ราบเชิงเขาและมีแม่น้ำ LORZE ไหลผ่าน ทำให้เมืองซุกมีทัศนียภาพอันงดงาม ผสมผสานกับเขตเมืองเก่าที่ยังคงสภาพความสมบูรณ์มาก อีกทั้งยังเป็นเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการคมนาคมแห่งหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันเมืองซุกถือเป็นเมืองที่รวยที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และยังมีการเรียกเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำที่สุดในโลกอีกด้วย ทำให้เป็นข้อได้เปรียบในเชิงการต่อรองทางธุรกิจ เมืองซุกยังติดหนึ่งในสิบเมืองที่สะอาดที่สุดในโลก จนกระทั่งเดินทางถึงเมืองซุก

เที่ยง           

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                

นำท่านเดินชม ย่านเมืองเก่า (Old Town) ที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่มากจากสมัยยุคกลาง โดยเริ่มก่อตั้งในสมัยศตวรรษที่ 13 มีอาคารบ้านเรือนอันเก่าแก่แต่ยังคงความสวยงาม พื้นถนนที่ปูด้วยหิน ผนัง ตึกที่มีภาพวาดด้วยสีสันสดใส จัตุรัสน้ำพุโบราณประดับประดาด้วยรูปปั้น และหอนาฬิกาประจำเมืองซุกที่มีความสูงถึง 52 เมตร อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองซุกหรือช้อปปิ้งของที่ระลึกตามอัธยาศัย ถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ศูนย์กลางทางธุรกิจ, วัฒนธรรม, การคมนาคมซึ่งรวมไปถึงทั้งทางทางบกและการจราจรทางอากาศ เป็นศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำที่ใหญ่ที่สุด และเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก จากการสำรวจในปี ค.ศ. 2006-2008 ซูริคได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองที่มี “คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลก” เป็นเมืองเก่าที่ตั้งขนาบข้างด้วยแม่น้ำลิมมัท ที่ไหลมาจากทะเลสาบทางทิศเหนือ เมืองนี้ยังประกอบไปด้วยโบสถ์เก่าแก่ น้ำพุ ถนนหิน อาคารต่างๆ ที่บางแห่งก็มีอายุมากกว่า 700 ปี บ้านเรือนและร้านค้า  เล็กๆ มากมาย นำท่านเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ในเมืองซูริค อาทิเช่น เฟรามุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของสถาปัตยกรรมแบบฉบับโรมาเนสก์ และภาพเขียนบนผนังปูนโดย Paul Bodmer รวมไปถึงหน้าต่างกระจกสีขนาดใหญ่ที่มีความงดงามมาก ออกแบบโดยศิลปิลชื่อ Marc Chagall โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St. Peter Church) โบสถ์ที่มีหน้าปัดนาฬิกาที่ติดอันดับหน้าปัดนาฬิกาที่ใหญ่ที่ สุดในโลกมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8.7 เมตร โบสถ์ กรอสมุนเตอร์ (Grossmunste Church) โบสถ์สไตล์โรมาเนสก์เป็นหนึ่งในสามโบสถ์ใหญ่ของเมืองซูริก ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งส่งท้ายกันที่ ถนนบานโฮฟสตราสเซ เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็นถนนช้อปปิ้งที่มีราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป้นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรูเป็นจำนวนมาก

ค่ำ              

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน Dorint Airport-Hotel Zurich หรือเทียบเท่า

วันที่ 8 ซูริค - กรุงเทพมหานคร

เช้า                  

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังมื้ออาหาร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินโคลเทินซูริค (Kloten-Zurich) เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับและมีเวลาให้ท่านทำ Tax Refund พร้อมช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

11.00 น.               

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ EY 074/EY 402 (1100-1855/2235-0805) ä บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน ระหว่างการเดินทางท่านจะได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ พร้อมรับการบริการอันสุดแสนประทับใจ เพลิดเพลินกับจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่งรับชมโปรแกรมความบันเทิงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์นานาชาติ เพลงสากล สารคดี ช่องกีฬาต่างๆ รวมถึงการ์ตูนสำหรับคุณหนูๆ แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์

วันที่ 9กรุงเทพมหานคร

08.05 น.     คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดี….พร้อมความประทับใจ