ทัวร์น่าน 3 วัน 2 คืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล*
อีเมล*
สอบถามเพิ่มเติม/เบอร์โทรศัพท์*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
บันทึกโปรแกรมทัวร์

Adding item to wishlist requires an account

38848

มีปัญหาสอบถามเพิ่มเติม?

ทีมงานวาริต้า ทราเวล คอยให้คำแนะนำทุกคำถาม โทรเลย เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ 09.00 น.-17.30 น.
วันเสาร์ : 9.00-12.00 น.

02-1024241-2

contact@varitatravel.com

ทัวร์น่าน-3-วัน-2-คืน

ทัวร์น่าน-3-วัน-2-คืน

  • วันแรก     ดอนเมือง – น่าน – วัดภูมินทร์ – งาช้างดำ (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) – วัดช้างค้ำวรวิหาร – เสาหลักเมือง – นั่งรถรางชมเมือง – ถนนคนเดิน

  • วันที่สอง  น่าน-ปัว-อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-ชมต้นชมพูภูคา-บ่อเกลือ-วัดภูเก็ต-ชุมชนไทลื้อ
  • วันที่สาม  ตลาดเช้าเมืองน่าน – พระธาตุแช่แห้ง ช้อปปิ้งของฝาก – สนามบิน – กรุงเทพฯ