Tag

ทัวร์จีน

ตึกไทเป 101 สัญลักษณ์แห่งนวัตกรรมและวัฒนธรรมของไต้หวัน

ตึกไทเป 101: สัญลักษณ์แห่งนวัตกรรมและวัฒนธรรมของไต้หวัน ตึกไทเป 101 (Taipei 101) เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดของไต้หวันและโลก โครงสร้างที่สูงเสีย...
Read More

ฝูเจี้ยนถู่โหลว บ้านดินมรดกโลก มณฑลฝูเจี้ยน

ฝูเจี้ยนถู่โหลว: บ้านดินมรดกโลกแห่งมณฑลฝูเจี้ยน มณฑลฝูเจี้ยนตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีความสวยงามและวัฒนธรรมที่หลากหลาย หนึ่งในความภาคภูมิใจ...
Read More

ทัวร์อเมริกา

ติดต่อเรา วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9:00 - 17:30