Tag

ของฝากรัสเซีย

ตุ๊กตาแม่ลูกดก ของฝากสุดฮิตจากรัสเซีย

ตุ๊กตาแม่ลูกดก หรือ มาโตรชก้า (Matryoshka) เป็นตุ๊กตาไม้ ชุดหนึ่งประกอบด้วยตุ๊กตาไม้หลายตัวเรียงซ้อนกันอยู่ข้างใน แต่ละตัวจะมีทั้งส่วนบนและส่วนล่าง สามารถน...
Read More

ทัวร์อเมริกา

ติดต่อเรา วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9:00 - 17:30