ฝูเจี้ยนถู่โหลว บ้านดินมรดกโลก มณฑลฝูเจี้ยน

ฝูเจี้ยนถู่โหลว: บ้านดินมรดกโลกแห่งมณฑลฝูเจี้ยน

มณฑลฝูเจี้ยนตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีความสวยงามและวัฒนธรรมที่หลากหลาย หนึ่งในความภาคภูมิใจของที่นี่คือ “ฝูเจี้ยนถู่โหลวบ้านดินโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก บ้านดินเหล่านี้มีประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่ง และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่น่ามาเยือนอีกด้วย

บ้านดินมรดกโลก

ประวัติความเป็นมา

ฝูเจี้ยนถู่โหลวถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ซ่งตอนปลาย (ค.ศ. 960-1279) และราชวงศ์หยวน (ค.ศ. 1271-1368) โดยชาวจีนฮกเกี้ยน (Hakka) ที่ย้ายถิ่นฐานจากภาคเหนือของจีนมาสู่ภาคใต้ เนื่องจากความไม่สงบและการรบกวนจากศัตรู บ้านดินเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยที่มีความปลอดภัยสูง โดยใช้ดินเหนียวหนาและวัสดุธรรมชาติเพื่อสร้างกำแพงที่แข็งแรงทนทาน

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม

ฝูเจี้ยนถู่โหลวมีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่น โครงสร้างของบ้านดินมีลักษณะเป็นวงกลม วงรี หรือสี่เหลี่ยม โดยมีชั้นวางบ้านหลายชั้นซ้อนกันขึ้นไป ความสูงของบ้านดินบางหลังสามารถสูงถึง 3-5 ชั้น ภายในบ้านดินจะมีห้องต่างๆ แบ่งออกเป็นหลายห้องรวมถึงห้องครัว ห้องนอน และห้องเก็บของ สำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้ บ้านดินแต่ละหลังยังมีลานกลางที่ใช้เป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรมทางสังคมและพิธีกรรมต่างๆ บ้านดินถู่โหลวจึงไม่เพียงแต่เป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางของชุมชนฮกเกี้ยนที่ทำให้คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน

มรดกโลกและการอนุรักษ์

ในปี ค.ศ. 2008 ฝูเจี้ยนถู่โหลวได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก จากการมีความเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน การอนุรักษ์บ้านดินถู่โหลวจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมนี้ยังคงอยู่และสืบทอดไปยังคนรุ่นหลัง

การท่องเที่ยวฝูเจี้ยนถู่โหลว

ปัจจุบัน ฝูเจี้ยนถู่โหลวหลายๆ หลังยังคงมีผู้คนอาศัยอยู่เช่นเดิม เว้นแต่บางหลังจะมีการปรับปรุงให้ชั้นล่างเป็นร้านค้า หรือร้านน้ำชาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วย นับเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ในแดนมังกรที่น่าไปเยือนสักครั้งในชีวิต เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยือน นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร  โดยสามารถเดินชมบ้านดินที่ยังคงสภาพเดิม และได้เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวฮกเกี้ยน

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของฝูเจี้ยนถู่โหลว ได้แก่ หมู่บ้านย่งติ้ง (Yongding) และหมู่บ้านหนานจิ้ง (Nanjing) ที่มีบ้านดินถู่โหลวที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี นักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกที่จะพักผ่อนในบ้านดินและสัมผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวฮกเกี้ยนได้อีกด้วย

ฝูเจี้ยนถู่โหลวเป็นมรดกโลกที่มีความเป็นเอกลักษณ์และความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม บ้านดินเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่ง แต่ยังเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่ทำให้คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด การอนุรักษ์และการท่องเที่ยวฝูเจี้ยนถู่โหลวจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้มรดกทางวัฒนธรรมนี้ยังคงอยู่และสืบทอดไปยังคนรุ่นหลัง

 

คลิกดูรวมโปรแกรมทัวร์จีนทั้งหมด